ساخت افزایشی در تولید پروتز شخصی – یک

تکنولوژی ساخت افزایشی در زمینه بازسازی استخوان‌های فک و صورت، امکان استفاده از پروتز‌های سفارشی و شخصی‌سازی‌شده فک را برای متخصصین و جراحان فراهم کرده است. پروتز‌هایی که هم از لحاظ زیبایی و هم از لحاظ استحکام مکانیکی، شرایط مورد نیاز بیمار را فراهم می‌کنند. این تکنیک ساخت، امکان تولید ساختاری نوین و کارآمد که به صورت ترکیبی از نواحی متخلخل و سالید (تو پر) است را فراهم می‌کند. قسمت‌‌های متخلخل برای رشد استخوانی و تکمیل بازسازی مناسب است و نواحی سالید استحکام و شرایط بیومکانیکی مورد نیاز را ایجاد می‌کند.

یک پروتز مندیبل شخصی‌سازی شده با موفقیت جهت بازسازی ضایعه مندیبل ناشی از برداشت تومور استفاده شد. در طی بازه زمانی ۹ ماهه پس از جراحی بیمار دچار عوارض و مشکلی نشد. در مدت زمان کوتاه عمل جراحی، نتیجه مناسب از نظر زیبایی و سطح بالای رضایت بیمار در مورد این کیس گزارش شده است. می‌توان پروتز‌های طراحی شده به صورت منحصربه‌فرد را به عنوان جایگزین پیوند‌‌ فیبولا و روش‌های دیگر جراحی باز‌سازی عنوان کرد. نقش تخلخل، هندسه و نسبت بهینه قسمت‌های سالید و متخلخل و همچنین شرایط سطح پروتز در تماس با بافت نرم باید به وسیله تحقیقات بلند مدت بالینی مورد ارزیابی قرار گیرد.

“نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است”