پروتز‌های فک پایین

◀ بازسازی و ترمیم دفورمیتی‌ها، ناهنجاری‌ها و عدم قرینگی فک پایین

◀ بازسازی پس از خارج سازی تومور، صدمات و نواقص اکتسابی و همراه با تولد

پروتز‌ جمجمه

◀ بازسازی صدمات پس از سانحه یا کرانیوتومی

◀ ترمیم نواقص همراه با تولد

پروتز کاسه چشم

پروتز صورت

◀ بازسازی صدمات نواحی میانی صورت

◀ پیشانی، اطراف چشم و گونه

پروتز مفصل گیجگاهی فکی

◀ جایگزینی مفصل گیجگاهی فک

◀ بازیابی عملکرد و حرکات طبیعی فک پایین

پروتز ساب‌پریوستئال

◀ بازسازی تحلیل‌های شدید استخوان‌های فک بالا و پایین

◀ دارای اباتمنت‌های ایمپلنت دندانی متصل و یکپارچه

مش آگمنتاسیون شخصی‌سازی‌شده

◀ احیا هدایت شده استخوان‌های تحلیل‌ رفته

◀ آگمنت سه بعدی ریج آلوئولار