سایر مقالات


مدل‌های آناتومیک و کمک به بهبود نتایج جراحی

بررسی مدل‌های آناتومیک سه‌بعدی برای کاربردهای جراحی، زمینه …

جراحی تومور لگن و بازسازی به وسیله پروتز شخصی‌سازی‌شده تولید شده به روش پرینت سه بعدی – قسمت چهارم

نتایج و جمع بندی علاوه بر جراحی تومور لگن، نحوه تولید و قرارگیری پر…

ایمپلنت مخصوص هر بیمار

ایمپلنت مخصوص هر بیمار استفاده­‌های اخیر از روش ساخت افزودنی یا به …

خواص مکانیکی ایمپلنت

خواص مکانیکی ایمپلنت و انطباق آن با استخوان با روش های پرینت سه …

CAD/CAM در طراحی پروتز

CAD/CAM در طراحی پروتز سیستم­‌های CAD/CAM  (Computer Aided Design…