پروتزهای زیبایی صورت

پروتز چانه

ژنیوپلاستی به عمل جراحی افزودن حجم به چانه اطلاق می‌شود. معمولاً این عمل در جراحی‌های زیبایی دسته‌‌‌بندی می‌شود که در آن پزشک تلاش دارد تناسب میان اجزای صورت و چانه را به شکلی مناسب درآورد.

استفاده از پروتز در این گروه از جراحی‌ها امری متداول است. باید توجه شود که استفاده از جنس‌هایی که امکان تحلیل رفتن آن‌ها با گذشت زمان وجود دارد می‌تواند نتیجه جراحی را تحت تاثیر قرار دهد. استفاده از فلز تیتانیوم که ماده‌ای شناخته‌شده در رشته مهندسی پزشکی و ساخت پروتزها محسوب می‌شود، می‌تواند حصول نتیجه‌ای مطلوب و ماندگار را تضمین کند.


پروتز زاویه فک

جهت تقویت زاویه فک از این نوع پروتزها استفاده می‌شود. پروتز زاویه فک به منظور افزایش طول راموس فک پایین و درنتیجه کاهش زاویه بین چانه و قسمت زاویه فک در بدن جایگذاری می‌شود. کاشت پروتز افزایش عرض فک پایین را به دنبال خواهد داشت.

استفاده از پروتز شخصی‌سازی‌شده در جراحی زاویه دار کردن فک، محدودیت استفاده از سایزهای مشخص و از پیش تعریف‌شده را از میان برده و به جراح اجازه می‌دهد تا با توجه به آناتومی منحصربه‌فرد بیمار، هندسه و سایز متناسب با وی را در نظر گیرد. ضمن آنکه انطباق پروتز با آناتومی به بهتر نشستن آن بر روی فک کمک شایانی می‌کند. تمامی این عوامل باعث خواهد شد تا نتیجه جراحی، بیشتر قابل پیش‌بینی باشد. ‌


پروتز گونه

استفاده از پروتزهای شخصی‌سازی‌شده در جراحی برجسته‌سازی گونه، نتایج بهتری را نسبت به استفاده از پروتزهای رایج به دنبال خواهد داشت. استفاده از مواد با زیست‌سازگاری اثبات شده و امکان ایجاد سطح متخلخل در محل تماس پروتز و استخوان و به دنبال آن رشد استخوان و یکپارچه شدن پروتز و استخوان ریسک پس‌زدن پروتز و نیاز به خارج‌کردن آن از بدن را کاهش می‌دهد.