TMJ

Temporomandibular Joint Total Replacement

بازسازی مفصل فک

مفصل گیجگاهی فکی (TMJ) یا مفصل متصل کننده جمجمه به فک پایین به واسطه نقش اساسی بر نحوه حرکات دهان در تکلم، تغذیه و تنفس تاثیر گذار است. در اثر سانحه، ناهنجاری‌های همراه‌ با تولد و  برخی بیماری‌ها، این مفصل با اختلال مواجه شده و نیاز به استفاده از مفصل مصنوعی به وجود خواهد آمد.

پروتز‌ مفصل فک بنش‌مدیکال به صورت سفارشی و دقیقا مطابق آناتومی و نیاز بیمار طراحی و تولید شده و جایگزین مفصل آسیب دیده می‌شود.

این پروتز‌‌ها علاوه برای شبیه‌سازی عملکرد و حرکت طبیعی فک در بهبود ظاهر بیمارانی که رشد ناکافی فک پایین داشته‌اند نیز تاثیر گذار است.

برای مشاهده تصاویر مربوط به نمونه جراحی کلیک کنید
(حاوی تصاویر جراحی)

مفصل گیجگاهی فکی

 برخی موارد کاربرد این پروتز عبارتند از:

◀ التهاب و آرتروز استخوانی، رماتیسم و آرتروز ناشی از سوانح

◀ جراحی ریویژن پس از جراحی‌های ناموفق قبلی

◀ نکروز آواسکولار

◀ انکلیوز مفاصل

◀ شکستگی

◀ اختلالات عملکردی

◀ خارج‌سازی تومور

◀ بیماری‌های دژنراتیو و سایش مفصل

◀ عدم رشد مناسب و ناهنجاری‌های رشدی