پروتز مفصل فک – بخش دوم

پروتز مفصل گیجگاهی، مفصلیست که از یک کوندیل فک پائین (Mandibular condyle)، و گلنوئید گیجگاهی (glenoid fossa)، در استخوان شقیقه تشکیل شده است. جراحی تعویض مفصل با پروتز مفصل فک آخرین مرحله درمان بیماری انحطاط شدید TMJ، شامل آرتوروز، انکیلوز (Ankylose)، تحلیل رفتگی کوندیل، تومور، و سرطان می‌باشد، و زمانی انجام می‌شود که روش‌های درمان سنتی موفقیت آمیز نبوده‌اند. هدف از جراحی تعویض مفصل گیجگاهی کاهش درد، بهبود عملکرد فک، حداکثر شدن قابلیت باز شدن دهان، و افزایش کیفیت زندگیست. در مقایسه با پیوند استخوان لگن و دیگر روش‌های بازسازی، ساختن مفصل گیجگاهی موجب کاهش بیماری به طور اساسی می‌شود.، زیرا عضو دهنده‌ای نیاز نیست، که به مفهوم زمان بستری کوتاه‌تر و بهبود عملکرد سریع بدون نیاز به ترمیم پس از جراحی می‌باشد. هرچند عدم موفقیت‌هایی نظیر شل شدگی پیچ، شکستگی ایمپلنت، آسیب به اعصاب حین جراحی و عفونت با نرخ 14% رخ می‌دهد و به طور ممتد تاثیر معکوس بر طول عمر پروتز دارد.

تولیدات افزایشی، شامل پرینت سه بعدی، با کاهش هزینه پرینترهای موجود و توسعه و پیشرفت تکنولوژی ذوب فلز با لیزر، محبوبیت بسیاری را در سال‌های گذشته کسب کرده. با تبدیل اطلاعات عکسبرداری پزشکی به مدل سه بعدی آناتومی، پروتزهای تعویض مفصل می‌توانند به سادگی، برای هر بیمار به طور سفارشی، مطابق با آناتومی منحصر به فرد هر بیمار طراحی شوند.

“نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است”

کیج‌ تیتانیومی ستون فقرات – بخش اول

کیج‌های بین مهره‌ای ستون فقرات ساخته شده از پلی‌اتر ‌اتر کتون (PEEK) از گذشته به صورت گسترده در درمان اختلالات ستون فقرات استفاده می‌شوند هرچند این کیج‌ها به خوبی با بافت استخوانی اطراف یکپارچه نمی‌شوند و رشد استخوانی مناسبی ایجاد نمی‌کنند. آلیاژ تیتانیوم Ti-6Al-4V نسبت به PEEK رشد استخوانی بهتری را نشان می‌دهد اما محدودیت کیج‌ تیتانیومی ستون فقرات کاملاً جامد، مدول الاستیسیته بسیار بیشتر آن‌ها (110 GPa) به نسبت مدول الاستیسیته استخوان طبیعی (0.5-30 GPa) است.

در این مقاله کیج تیتانیومی متخلخلی به روش ساخت افزودنی ارائه شده که نسبت به کیج‌های تیتانیومی مرسوم مدول الاستیسیته کمتری دارد و کارآیی آن از نظر همجوشی مهره‌ها (فیوژن – Fusion) با کیج PEEK در آزمایش پیش‌بالینی فیوژن مهره گردنی گوسفند مقایسه شده‌است .

کیج تیتانیومی ارائه شده ساختاری متخلخل یکپارچه و به هم پیوسته با درصد تخلخل 68% و با اندازه تخلخل 710 μm داشته و مدول الاستیسیته (2.5 GPa) آن به بافت استخوان نزدیک است. بعد کاشت این کیج در بدن، روند رشد بافت استخوانی تسریع یافته و بدون استفاده از پیوند استخوانی، نسبت حجمی استخوان را به شرایط مشابه شش ماه پس از قرار‌گیری کیجی از جنس PEEK می‌رساند.

به علاوه در ارزیابی‌ها مشاهده شده که این کیج رشد استخوانی بسیار بیشتری (تا ۱۰ برابر) به نسبت کیج‌ PEEK ایجاد می‌کند و همچنین از نظر مکانیکی به میزان قابل ملاحظه‌ای پایداری بهتری دارد که توسط آزمایش‌های بیومکانیکی نشان داده شده است. کیج تیتانیومی متخلخل تولید شده به روش ساخت افزودنی شرایط رشد سریع تر استخوان را فراهم می‌کند و به علاوه از نظر اتصال استخوان به پروتز و پایداری مکانیکی نسبت به کیج‌های PEEK رایج برتری دارند و از همین رو پتانسیل زیادی برای استفاده کلینیکی دارد.

 

“نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است”

پروتز مفصل فک – بخش اول

این مطالعه نشان‌دهنده کارایی پروتز شخصی‌‌سازی‌شده‌ای است، که کاملا برای درمان انواع مختلف بیماری‌های مفصل گیجگاهی فکی (TMJ) در مرحله نهایی، مناسب می‌باشد. پروتز‌ مفصل فک استاندارد، در اندازه‌های محدود عرضه می‌شوند، و همگی انواع آناتومی بیماران مراجعه کننده را دربر نمی‌گیرند. هدف از این مطالعه، بررسی دو مورد می‌باشد. اول، طراحی یک پروتز مفصل فک شخصی‌سازی‌شده برای درمان آرتروز مفصل گیجگاهی مرحله آخر یک بیمار ، کاشت پروتز در جمجمه بیمار، و ارزیابی نتیجه درمان تا 12 ماه پس از عمل جراحی. دوم، ارزیابی رابطه و تاثیر تغییر در هندسه کاندیل پروتز، بر پاسخ ایمپلنت به بارگذاری ناشی از جویدن.

یک بیمار خانم چهل و هشت ساله، با آرتروز درجه پنج در مفصل فک سمت چپ، در این آزمایش شرکت داده شد، و یک پروتز برای تطبیق با مفصل طبیعی بیمار طراحی شد. پروتز چاپ سه بعدی شده، و سپس استریل و در جمجمه بیمار کاشته شد، و میزان درد و عملکرد طی 12 ماه پس از جراحی ارزیابی شد. پاسخ پروتز به بارگذاری ناشی از جویدن و گاز زدن، و حداکثر نیروی گاز زدن، به وسیله یک مدل ماهیچه و اسکلت شخصی‌سازی‌شده، اندازه گیری شد. شبیه‌سازی پس از بررسی ضخامت کاندیل، طول گردنه، و کروی بودن سر مفصل انجام شد.

 پس از جراحی جایگذاری پروتز TMJ، میزان درد در مقیاس آنالوگ از عدد 7 از 10 ،تا عدد 1 از 10 کاهش یافت، و قابلیت بازشدن دهان از 22 میلیمتر به 38 میلیمتر افزایش یافت.

“نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است”