مزایای ایمپلنت شخصی سازی شده

تطابق کامل هندسه پروتز شخصی سازی شده با آناتومی بیمار بهترین پاسخ را به نیازهای عملکردی و زیبایی بیمار می دهد. پروتزهای استاندارد محدود هستند و هنگامی که بازسازی عیوب پیچیده فک و صورت یا در آوردن تومور استخوانی مطرح باشد، نتایج رضایت بخشی ایجاد نمی کنند. ایمپلنت شخصی سازی شده از جنس تیتانیوم اغلب در بازسازی های فک و صورت، جراحی تومور استخوانی، موارد خاص جراحی های ارتوپدی و جراحی پلاستیک استفاده می شوند

در مقایسه با ایمپلنت های استاندارد، ایمپلنت شخصی سازی شده و ساخته شده به روش پرینت 3بعدی مزایای زیادی دارند:

• تطابق هندسی فوق العاده
• زمان جراحی و بازیابی کوتاه تر
• قابل استفاده برای بازسازی تمام ساختارهای استخوانی
• امکان دستیابی به پروتز با هندسه های بسیار پیچیده
•امکان دستیابی به سطوح بالای اتصال بین ایمپلنت و استخوان با استفاده از ساختار متخلخل درون ایمپلنت

 

“نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است”

تطابق کامل هندسه پروتز شخصی سازی شده با آناتومی بیمار بهترین پاسخ را به نیازهای عملکردی و زیبایی بیمار می دهد. پروتزهای استاندارد محدود هستند و هنگامی که بازسازی عیوب پیچیده فک و صورت یا در آوردن تومور استخوانی مطرح باشد، نتایج رضایت بخشی ایجاد نمی¬کنند. ایمپلنت های شخصی سازی شده از جنس تیتانیوم اغلب در بازسازی های فک و صورت، جراحی تومور استخوانی، موارد خاص جراحی های ارتوپدی و جراحی پلاستیک استفاده می شوند.تطابق کامل هندسه پروتز شخصی سازی شده با آناتومی بیمار بهترین پاسخ را به نیازهای عملکردی و زیبایی بیمار می دهد. پروتزهای استاندارد محدود هستند و هنگامی که بازسازی عیوب پیچیده فک و صورت یا در آوردن تومور استخوانی مطرح باشد، نتایج رضایت بخشی ایجاد نمی¬کنند. ایمپلنت های شخصی سازی شده از جنس تیتانیوم اغلب در بازسازی های فک و صورت، جراحی تومور استخوانی، موارد خاص جراحی های ارتوپدی و جراحی پلاستیک استفاده می شوند.تطابق کامل هندسه پروتز شخصی سازی شده با آناتومی بیمار بهترین پاسخ را به نیازهای عملکردی و زیبایی بیمار می دهد. پروتزهای استاندارد محدود هستند و هنگامی که بازسازی عیوب پیچیده فک و صورت یا در آوردن تومور استخوانی مطرح باشد، نتایج رضایت بخشی ایجاد نمی¬کنند. ایمپلنت های شخصی سازی شده از جنس تیتانیوم اغلب در بازسازی های فک و صورت، جراحی تومور استخوانی، موارد خاص جراحی های ارتوپدی و جراحی پلاستیک استفاده می شوند.تطابق کامل هندسه پروتز شخصی سازی شده با آناتومی بیمار بهترین پاسخ را به نیازهای عملکردی و زیبایی بیمار می دهد. پروتزهای استاندارد محدود هستند و هنگامی که بازسازی عیوب پیچیده فک و صورت یا در آوردن تومور استخوانی مطرح باشد، نتایج رضایت بخشی ایجاد نمی¬کنند. ایمپلنت های شخصی سازی شده از جنس تیتانیوم اغلب در بازسازی های فک و صورت، جراحی تومور استخوانی، موارد خاص جراحی های ارتوپدی و جراحی پلاستیک استفاده می شوند.

پلاک شخصی سازی شده تیتانیومی

هندسه و شکل ایمپلنت، پروتز و پلاک شخصی سازی شده در تصمیم گیری های قبل از عمل جراحی مشخص می شود و سپس هندسه کاملا تطابق یافته با ساختار آناتومیک بیمار حین مرحله ساخت حاصل می گردد. پلاک شخصی سازی شده استخوانی ساخته شده به روش پرینت 3بعدی را می توان در تمام موارد ثابت سازی استخوان استفاده نمود، به طور خاص بازسازی استخوان های با هندسه پیچده مانند لگن خاصره یا فک و صورت.
در مقایسه با پلاک های استاندارد، پلاک شخصی سازی شده تیتانیومی بنش مدیکال مزایای زیادی دارند:
• نبود تنش های انباشته که ممکن است در نتیجه شکل دادن به پلاک های استاندارد در اتاق عمل ایجاد شود.
• تطابق هندسی بهتر
• قرار دادن پیچ ها به صورت منحصر بفرد و آسیب ندیدن اعصاب، رگ های خونی و سایر ساختارها
• زمان جراحی کوتاه تر به خاطر احتیاج نداشتن به شکل دهی پلاک حین عمل
• امکان استفاده توسط راهنماهای جراحی

“نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است”

 

 

هندسه و شکل پلاک، ایمپلنت و پروتزهای استخوانی تیتانیومی شخصی سازی شده در تصمیم گیری های قبل از عمل جراحی آماده می شود و سپس هندسه کاملا تطابق یافته با ساختار آناتومیک بیمار حین مرحله ساخت حاصل می گردد. پلاک های استخوانی ساخته شده به روش پرینت 3بعدی را می توان در تمام موارد ثابت سازی استخوان استفاده نمود، به طور خاص بازسازی استخوان های با هندسه پیچده مانند لگن خاصره یا فک و صورت.
در مقایسه با پلاک های استاندارد، پلاک های تیتانیومی شخصی سازی شده مزایای زیادی دارند:
• نبود تنش های انباشته که ممکن است در نتیجه شکل دادن به پلاک های استاندارد در اتاق عمل ایجاد شود.
• تطابق هندسی بهتر
• قرار دادن پیچ ها به صورت منحصر بفرد و آسیب ندیدن اعصاب، رگ های خونی و سایر ساختارها
• زمان جراحی کوتاه تر به خاطر احتیاج نداشتن به شکل دهی پلاک حین عمل
• امکان استفاده توسط راهنماهای جراحی