پروتز سفارشی تیتانیومی در جراحی فک و صورت

فرایند جراحی: ریزکشن دقیقا به طوری که بر روی مدل نمونه اولیه برنامه‌ریزی شده بود، به روش‌های داخل دهانی یا خارح دهانی انجام شد. پروتز سفارشی تیتانیومی که به طور شخصی‌سازی‌شده تولید شده‌بودند بر روی ناحیه‌ای که ریزکشن انجام شده بود قرار گرفتند، و در محل مورد نظر قالب شدند. هیچ گونه تنظیم و شکل‌دهی پلیت نیاز نبود.

پروتزها به وسیله پیچ‌های 2 میلیمتری به طول‌های 8 و یا 10 میلیمتر به استخوان متصل شدند.

پس از عمل جراحی OPG برای چک کردن محل قرارگیری پروتز انجام شد.

پس از عمال جراحی به مدت 7 روز بیماران تحت پوشش آنتیبیوتیک و مسکن درد قرار گرفتند. بخیه دوخته شده پس از 7 روز خارج شد.

طی این مطالعه پارامتر‌های زیر به طور کلینیکی و به وسیله رادیوگرافی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

  1. زمان لازم برای فرایند جراحی.
  2. محل قرارگیری پروتز.
  3. اندازه آسیب مورد بازسازی.
  4. پیچیدگی جایگذاری.

زمان لازم برای ریزکشن و بازسازی به وسیله پروتز شخصی‌سازی‌شده برای تمامی کیس‌ها کمتر از 3 ساعت بود.

محل قرارگیری شامل التصاق چانه‌ای (Mandibular symphysis) تا بدنه مندیبل (Mandibular body) در بیمار 1، از زاویه مندیبل تا بدنه مندیبل برای بیمار 2 ،و از زاویه تا زاویه مندیبل برای بیمار 3 بود.

بیماران 1 و 2 دارای آسیب با سایز متوسط بودند ،و بیمار 3 دارای آسیب با سایز بزگ بود.

 در بیمار 3 باز شدگی زخم به اندازه 1.5 سانتیمتر پس از جراحی وقوع یافت، که همراه با خروج هیچ عفونتی نبود و هیچ گونه نشانه‌ای از عفونت وجود نداشت. این زخم با درمان موضعی برطرف شد.

 

“نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است”

پروتز شخصی سازی شده در جراحی فک و صورت

بیمار 2: یک بیمار مرد 21 ساله  که از تورم در سمت عقب چپ پائین دهان به مدت 4 الی 5 ماه رنج می‌برد، معرفی شد. تورم به تدریج تا اندازه حال حاظر بزرگ شد و با درد همراه بود. درمان‌های پزشکی و دندانپزشکی پیشین کمک کننده نبوده‌اند. آزمایشات رادیولوژی نشان‌دهنده نفوذپذیری اشعه (Radiolucency) در حفره‌هایی (Multilocular) که از دندان پیشین (Incisor) جانبی مندیبل چپ تا دندان آسیاب (Molar) دوم مندیبل چپ گسترش داشت، بودند. دندان آسیاب سوم تحت فشار بود، اما با آسیب همراه نبود. باریک شدگی چشمگیر در بردر پائینی مندیبل ملاحظه شد. تنفس نشان دهنده وجود مقدار زیادی کریستال کرسترول و سلول‌های اشتعال‌پذیر بود. آسیب شناسی بافتی نشان‌دهنده کراتوکیست دندانی (Odontogenic keratocyst) بود. با توجه به گسترش آسیب، برای بیمار طرح درمان ریزکشن بخشی آسیب، و بازسازی به وسیله پروتز شخصی سازی شده بر اساس مدل نمونه اولیه سریع در نظر گرفته شد.

بیمار 3: یک بیمار خانوم 50 ساله که از تورم در در ناحیه فک پائین به مدت 3 سال رنج می‌برد، معرفی شد. بیمار یک پیشینه پزشکی از یک برجستگی کوچک در ناحیه مندیبل چپ، که به طور تدریجی بزرگ شده و ناحیه راست مندیبل را نیز در بر گرفته، و درد و حس مورمور شدن در ناحیه مندیبل چپ را  ارائه داد. علاوه بر این پیشینه پوسته پوسته شدن دندان نیش وسطی مندیبل چپ و خارج شدن عفونت از ناحیه کنین (Canine) مندیبل راست به مدت 1 ماه نیز ارائه شد.

“نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است”