فرم درخواست مشاوره

به صورت خلاصه مشکل بیمار را شرح دهید:
در این قسمت توضیحات مربوط به مشکل بیمار، شامل سوابق جراحی مربوط به مشکل فعلی، جراحان سابق و همچنین سوالات خود را مطرح فرمایید:
عکس از محل ضایعه
(در صورتی که مشکل در ظاهر بیمار مشخص است)
Accepted file types: jpg, jpeg, png, gif.