پرینت سه بعدی در پزشکی

کاربرد پرینت سه بعدی در پزشکی

پرینت سه بعدی در پزشکی پزشکان را قادر ساخته است تا با مدل های شخصی سازی شده برای هر بیمار و ایمپلنت ساخته شده برای آن کار کنند. در عصر طراحی پروتزهای شخصی سازی شده، استفاده از روش بهینه سازی هندسه جهت یافتن راه حل های ساختاری بهینه شده، می تواند عدم قطعیت در انتخاب شکل های ابتکاری و نو برای جراحی های حساس نظیر بازسازی فک و صورت را کاهش دهد.
استفاده از روش ساخت افزودنی همچنین می تواند به طراحی سیستم های ثابت سازی و ایمپلنت های شخصی سازی شده و تجهیزات پزشکی که کیفیت زندگی بیماران را بالا می برد، کمک نماید.

 

“نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است”

استفاده از پرینت 3بعدی پزشکان را قادر ساخته است تا با مدل های شخصی سازی شده برای هر بیمار و ایمپلنت ساخته شده برای آن کار کنند. در عصر طراحی پروتزهای شخصی سازی شده، استفاده از روش بهینه سازی هندسه جهت یافتن راه حل های ساختاری بهینه شده، می تواند عدم قطعیت در انتخاب شکل های ابتکاری و نو برای جراحی های حساس نظیر بازسازی فک و صورت را کاهش دهد.
استفاده از روش ساخت افزودنی همچنین می تواند به طراحی سیستم های ثابت سازی و ایمپلنت های شخصی سازی شده و تجهیزات پزشکی که کیفیت زندگی بیماران را بالا می برد، کمک نماید.
استفاده از پرینت 3بعدی پزشکان را قادر ساخته است تا با مدل های شخصی سازی شده برای هر بیمار و ایمپلنت ساخته شده برای آن کار کنند. در عصر طراحی پروتزهای شخصی سازی شده، استفاده از روش بهینه سازی هندسه جهت یافتن راه حل های ساختاری بهینه شده، می تواند عدم قطعیت در انتخاب شکل های ابتکاری و نو برای جراحی های حساس نظیر بازسازی فک و صورت را کاهش دهد.
استفاده از روش ساخت افزودنی همچنین می تواند به طراحی سیستم های ثابت سازی و ایمپلنت های شخصی سازی شده و تجهیزات پزشکی که کیفیت زندگی بیماران را بالا می برد، کمک نماید

پروتز سفارشی (شخصی سازی شده) تیتانیومی

پروتز سفارشی (شخصی سازی شده) تیتانیوم

آسیب های فک و صورت ناحیه ای که به سبب ضربه بیرونی یا برداشتن تومور ایجاد شده اند، به روش های بازسازی احتیاج دارند که با پروتز های تعویض استخوانی بزرگ سروکار دارد. این عیوب مشکلی چالش برانگیز برای جراحان فک و صورت و پلاستیک ایجاد می کند زیرا ساخت یک ایمپلنت سه بعدی پیچیده که عملکرد و زیبایی صورت را حفظ نماید کار دشواری است.
این عیوب برای هر بیمار منحصر بفرد هستند و ایمپلنت های ساخته شده باید بر اساس نیروها و ابعاد استخوان حذف شده، باشند. پیشرفت های تکنولوژی چاپ سه بعدی، افق جدیدی را در طراحی ایمپلنت های شخصی سازی شده باز نمود. اخیرا استفاده از پروتز سفارشی شخصی سازی شده از جنس تیتانیوم که به روش پرینت 3بعدی ساخته می شود رونق بیشتری گرفته است.

“نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است”

آسیب های فک و صورت ناحیه ای که به سبب ضربه بیرونی یا برداشتن تومور ایجاد شده اند، به روش های بازسازی احتیاج دارند که با پروتز های تعویض استخوانی بزرگ سروکار دارد. این عیوب مشکلی چالش برانگیز برای جراحان فک و صورت و پلاستیک ایجاد می کند زیرا ساخت یک ایمپلنت 3بعدی پیچیده که عملکرد و زیبایی صورت را حفظ نماید کار دشواری است.
این عیوب برای هر بیمار منحصر بفرد هستند و ایمپلنت های ساخته شده باید بر اساس نیروها و ابعاد استخوان حذف شده، باشند. پیشرفت های تکنولوژی چاپ 3بعدی، افق جدیدی را در طراحی ایمپلنت های شخصی سازی شده باز نمود. اخیرا پروتز شخصی سازی شده ای از تیتانیوم به روش پرینت 3بعدی ساخته شد و در صورت یک نوزاد قرار داده شد.
آسیب های فک و صورت ناحیه ای که به سبب ضربه بیرونی یا برداشتن تومور ایجاد شده اند، به روش های بازسازی احتیاج دارند که با پروتز های تعویض استخوانی بزرگ سروکار دارد. این عیوب مشکلی چالش برانگیز برای جراحان فک و صورت و پلاستیک ایجاد می کند زیرا ساخت یک ایمپلنت 3بعدی پیچیده که عملکرد و زیبایی صورت را حفظ نماید کار دشواری است.
این عیوب برای هر بیمار منحصر بفرد هستند و ایمپلنت های ساخته شده باید بر اساس نیروها و ابعاد استخوان حذف شده، باشند. پیشرفت های تکنولوژی چاپ 3بعدی، افق جدیدی را در طراحی ایمپلنت های شخصی سازی شده باز نمود. اخیرا پروتز شخصی سازی شده ای از تیتانیوم به روش پرینت 3بعدی ساخته شد و در صورت یک نوزاد قرار داده شد

طراحی پروتزهای ارتوپدی

جهت طراحی پروتز ارتوپدی با دقت بالا برای بیماران مشخص، بُنَش استفاده از نرم افزاری را پیشنهاد می دهد که توسط آن پروتز مفصل لگن شخصی سازی شده با بررسی هندسه 3بعدی آناتومی مفصل لگن بیمار ساخته می شود. علت این امر این است که هم برش استخوان و هم همترازی پروتز در عمل جراحی باید به صورت 3 بعدی صورت پذیرد.
دقت پروتزهای ساخته شده به روش پرینت 3بعدی یا ساخت افزودنی برای جراح مهم است و قابلیت های ایمپلنت های شخصی سازی شده روی نتایج حاصله از جمله دقت کاشت پروتز اثر گذار است. تعدادی از مزایای پروتزهای ارتوپدی شخصی سازی شده تیتانیومی ارائه شده توسط بُنَش به شرح زیر است:

  • راحتی قرار دادن استم در کانال اسخوان ران
  • موقعیت دهی صحیح پروتز در مفصل لگن
  • زمان آماده سازی و جراحی کمتر

 

“نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است”

جهت طراحی پروتز ارتوپدی با دقت بالا برای بیماران مشخص، بُنَش استفاده از نرم افزاری را پیشنهاد می دهد که توسط آن پروتز مفصل لگن شخصی سازی شده با بررسی هندسه 3بعدی آناتومی مفصل لگن بیمار ساخته می شود. علت این امر این است که هم برش استخوان و هم همترازی پروتز در عمل جراحی باید به صورت 3 بعدی صورت پذیرد.
دقت پروتزهای ساخته شده به روش پرینت 3بعدی یا ساخت افزودنی برای جراح مهم است و قابلیت های ایمپلنت های شخصی سازی شده روی نتایج حاصله از جمله دقت کاشت پروتز اثر گذار است. تعدادی از مزایای پروتزهای ارتوپدی شخصی سازی شده تیتانیومی ارائه شده توسط بُنَش به شرح زیر است:جهت طراحی پروتز ارتوپدی با دقت بالا برای بیماران مشخص، بُنَش استفاده از نرم افزاری را پیشنهاد می دهد که توسط آن پروتز مفصل لگن شخصی سازی شده با بررسی هندسه 3بعدی آناتومی مفصل لگن بیمار ساخته می شود. علت این امر این است که هم برش استخوان و هم همترازی پروتز در عمل جراحی باید به صورت 3 بعدی صورت پذیرد.
دقت پروتزهای ساخته شده به روش پرینت 3بعدی یا ساخت افزودنی برای جراح مهم است و قابلیت های ایمپلنت های شخصی سازی شده روی نتایج حاصله از جمله دقت کاشت پروتز اثر گذار است. تعدادی از مزایای پروتزهای ارتوپدی شخصی سازی شده تیتانیومی ارائه شده توسط بُنَش به شرح زیر است:جهت طراحی پروتز ارتوپدی با دقت بالا برای بیماران مشخص، بُنَش استفاده از نرم افزاری را پیشنهاد می دهد که توسط آن پروتز مفصل لگن شخصی سازی شده با بررسی هندسه 3بعدی آناتومی مفصل لگن بیمار ساخته می شود. علت این امر این است که هم برش استخوان و هم همترازی پروتز در عمل جراحی باید به صورت 3 بعدی صورت پذیرد.
دقت پروتزهای ساخته شده به روش پرینت 3بعدی یا ساخت افزودنی برای جراح مهم است و قابلیت های ایمپلنت های شخصی سازی شده روی نتایج حاصله از جمله دقت کاشت پروتز اثر گذار است. تعدادی از مزایای پروتزهای ارتوپدی شخصی سازی شده تیتانیومی ارائه شده توسط بُنَش به شرح زیر است:

بازسازی فک و صورت به صورت متقارن

در بسیاری از موارد بازسازی متقارن عیوب مربوط به فک و صورت برای جراحان فک و صورت و جراحان پلاستیک مساله‌ای حل نشده است. پروتزهای شخصی‌سازی‌شده به صورت قابل ملاحظه‌ای جهت بهبود در دقت و قابلیت اطمینان در بازسازی فک و صورت مشارکت داشته‌اند و به سرعت جزء جدانشدنی از روند درمانی این بیماران گشته‌اند.
ایمپلنت‌های ساخته شده به روش پرینت سه بعدی می‌تواند جایگزین مناسبی برای استفاده از سایر مواد برای جراحی‌های پلاستیک باشد. علاوه بر این پروتزهای شخصی‌سازی‌شده نه تنها برای دستیابی به نتایج قابل پیش‌بینی در جراحی‌های پلاستیک برای رفع نواقص مادرزادی و اکتسابی که در مواردی که صرفا ملاحظات زیبایی در میان باشد نیز استفاده می‌گردند.

 

“نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است”

در بسیاری از موارد بازسازی متقارن عیوب مربوط به فک و صورت برای جراحان فک و صورت و جراحان پلاستیک مساله ای حل نشده است. پروتز های شخصی سازی شده به صورت قابل ملاحظه ای جهت بهبود در دقت و قابلیت اطمینان در بازسازی های فک و صورت مشارکت داشته اند و به سرعت جزء جدانشدنی از روند درمانی این بیماران گشته اند.
ایمپلنت های ساخته شده به روش پرینت سه بعدی می تواند جایگزین مناسبی برای استفاده از سایر مواد برای جراحی های پلاستیک باشد. علاوه بر این پروتزهای شخصی سازی شده نه تنها برای دستیابی به نتایج قابل پیش بینی در جراحی¬های پلاستیک برای رفع نواقص مادرزادی و اکتسابی که در مواردی که صرفا ملاحظات زیبایی در میان باشد نیز استفاده می گردند.
در بسیاری از موارد بازسازی متقارن عیوب مربوط به فک و صورت برای جراحان فک و صورت و جراحان پلاستیک مساله ای حل نشده است. پروتز های شخصی سازی شده به صورت قابل ملاحظه ای جهت بهبود در دقت و قابلیت اطمینان در بازسازی های فک و صورت مشارکت داشته اند و به سرعت جزء جدانشدنی از روند درمانی این بیماران گشته اند.
ایمپلنت های ساخته شده به روش پرینت سه بعدی می تواند جایگزین مناسبی برای استفاده از سایر مواد برای جراحی های پلاستیک باشد. علاوه بر این پروتزهای شخصی سازی شده نه تنها برای دستیابی به نتایج قابل پیش بینی در جراحی¬های پلاستیک برای رفع نواقص مادرزادی و اکتسابی که در مواردی که صرفا ملاحظات زیبایی در میان باشد نیز استفاده می گردند.
در بسیاری از موارد بازسازی متقارن عیوب مربوط به فک و صورت برای جراحان فک و صورت و جراحان پلاستیک مساله ای حل نشده است. پروتز های شخصی سازی شده به صورت قابل ملاحظه ای جهت بهبود در دقت و قابلیت اطمینان در بازسازی های فک و صورت مشارکت داشته اند و به سرعت جزء جدانشدنی از روند درمانی این بیماران گشته اند.
ایمپلنت های ساخته شده به روش پرینت سه بعدی می تواند جایگزین مناسبی برای استفاده از سایر مواد برای جراحی های پلاستیک باشد. علاوه بر این پروتزهای شخصی سازی شده نه تنها برای دستیابی به نتایج قابل پیش بینی در جراحی¬های پلاستیک برای رفع نواقص مادرزادی و اکتسابی که در مواردی که صرفا ملاحظات زیبایی در میان باشد نیز استفاده می گردند.
در بسیاری از موارد بازسازی متقارن عیوب مربوط به فک و صورت برای جراحان فک و صورت و جراحان پلاستیک مساله ای حل نشده است. پروتز های شخصی سازی شده به صورت قابل ملاحظه ای جهت بهبود در دقت و قابلیت اطمینان در بازسازی های فک و صورت مشارکت داشته اند و به سرعت جزء جدانشدنی از روند درمانی این بیماران گشته اند.
ایمپلنت های ساخته شده به روش پرینت سه بعدی می تواند جایگزین مناسبی برای استفاده از سایر مواد برای جراحی های پلاستیک باشد. علاوه بر این پروتزهای شخصی سازی شده نه تنها برای دستیابی به نتایج قابل پیش بینی در جراحی¬های پلاستیک برای رفع نواقص مادرزادی و اکتسابی که در مواردی که صرفا ملاحظات زیبایی در میان باشد نیز استفاده می گردند.

تولید پروتز سفارشی متناسب با آناتومی بیمار

تولید پروتز متناسب با آناتومی بیمار

علاوه بر امکان تولید پروتز سفارشی یا هندسه های پیچیده متناسب با آسیب و آناتومی بیمار، از دیگر مزیت های استفاده از پروتزهای تولید شده به روش ساخت افزودنی یا همان پرینتر سه بعدی، امکان ایجاد سطح های بهینه مهندسی شده در قسمت بیرونی ایمپلنت به منظور شبیه سازی استخوان و ایجاد محیطی برای رشد بهتر استخوانی در پروتز می باشد.
به عبارت دیگر، تولید به کمک پرینتر سه بعدی، این امکان را میسر می کند که ساختاری متخلخل و بهینه از لحاظ سایز و درصد تخلخل ایجاد شود تا نه تنها خواص مکانیکی پروتز سفارشی شبیه تر به استخوان شود بلکه محیطی مطلوب برای رشد استخوان و جوش خوردن سریع تر ایجاد شود.

 

“نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است”

علاوه بر امکان تولید هندسه¬های پیچیده متناسب با آسیب و آناتومی بیمار، از دیگر مزیت¬های استفاده از پروتزهای تولید شده به روش ساخت افزودنی یا همان پرینتر سه بعدی، امکان ایجاد سطح¬های بهینه مهندسی شده در قسمت بیرونی ایمپلنت به منظور شبیه¬سازی استخوان و ایجاد محیطی برای رشد بهتر استخوانی در پروتز می¬باشد.
به عبارت دیگر، تولید به کمک پرینتر سه بعدی، این امکان را میسر می¬کند که ساختاری متخلخل و بهینه از لحاظ سایز و درصد تخلخل ایجاد شود تا نه تنها خواص مکانیکی پروتز شبیه¬تر به استخوان شود بلکه محیطی مطلوب برای رشد استخوان و جوش خوردن سریع¬تر ایجاد شود.
علاوه بر امکان تولید هندسه¬های پیچیده متناسب با آسیب و آناتومی بیمار، از دیگر مزیت¬های استفاده از پروتزهای تولید شده به روش ساخت افزودنی یا همان پرینتر سه بعدی، امکان ایجاد سطح¬های بهینه مهندسی شده در قسمت بیرونی ایمپلنت به منظور شبیه¬سازی استخوان و ایجاد محیطی برای رشد بهتر استخوانی در پروتز می¬باشد.
به عبارت دیگر، تولید به کمک پرینتر سه بعدی، این امکان را میسر می¬کند که ساختاری متخلخل و بهینه از لحاظ سایز و درصد تخلخل ایجاد شود تا نه تنها خواص مکانیکی پروتز شبیه¬تر به استخوان شود بلکه محیطی مطلوب برای رشد استخوان و جوش خوردن سریع¬تر ایجاد شود.

ساختارهای متخلخل در سطح ایمپلنت شخصی سازی شده

ایجاد ساختارهای متخلخل در سطح ایمپلنت شخصی سازی شده، محیطی را ایجاد می کند که به رشد استخوان در پروتز کمک می کند. ایجاد سطح مهندسی شده در سطح ایمپلنت به کمک روش ساخت افزودنی، باعث فیکسیشن اولیه بهتر ایمپلنت، رشد استخوانی بهتر و در نتیجه جوش خوردگی بهتر و نهایتاً فیکسیشن نهایی مناسب می شود.
اضافه بر این، با به کارگیری پرینتر سه بعدی و متخلخل کردن ایمپلنت های شخصی سازی شده می توان با پدیده (Stress Shielding) مقابله کرد. در این پدیده، ایمپلنت فلزی به علت داشتن استحکامی به مراتب بیشتر از استخوان، مانع از انتقال تنش به استخوان و بارگذاری استخوان می شود که نتیجه آن ضعیف شدن استخوان در اطراف ایمپلنت می باشد. اما در ایمپلنت های شخصی سازی شده متخلخل، خواص مکانیکی پروتز بسیار شبیه به استخوان می-شود و درنتیجه استرس به صورت یکسان در ناحیه کاشت پروتز توزیع می شود.

 

“نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است”

ایجاد ساختارهای متخلخل در سطح پروتزهای شخصی سازی شده، محیطی را ایجاد می کند که به رشد استخوان در پروتز کمک می کند. ایجاد سطح مهندسی شده در سطح ایمپلنت به کمک روش ساخت افزودنی، باعث فیکسیشن اولیه بهتر ایمپلنت، رشد استخوانی بهتر و در نتیجه جوش خوردگی بهتر و نهایتاً فیکسیشن نهایی مناسب می شود.
اضافه بر این، با به کارگیری پرینتر سه بعدی و متخلخل کردن ایمپلنت های شخصی سازی شده می توان با پدیده (Stress Shielding) مقابله کرد. در این پدیده، پروتز فلزی به علت داشتن استحکامی به مراتب بیشتر از استخوان، مانع از انتقال تنش به استخوان و بارگذاری استخوان می شود که نتیجه آن ضعیف شدن استخوان در اطراف پروتز می باشد. اما در پروتزهای شخصی سازی شده متخلخل، خواص مکانیکی پروتز بسیار شبیه به استخوان می-شود و درنتیجه استرس به صورت یکسان در ناحیه کاشت پروتز توزیع می شود.
ایجاد ساختارهای متخلخل در سطح پروتزهای شخصی سازی شده، محیطی را ایجاد می کند که به رشد استخوان در پروتز کمک می کند. ایجاد سطح مهندسی شده در سطح ایمپلنت به کمک روش ساخت افزودنی، باعث فیکسیشن اولیه بهتر ایمپلنت، رشد استخوانی بهتر و در نتیجه جوش خوردگی بهتر و نهایتاً فیکسیشن نهایی مناسب می شود.
اضافه بر این، با به کارگیری پرینتر سه بعدی و متخلخل کردن ایمپلنت های شخصی سازی شده می توان با پدیده (Stress Shielding) مقابله کرد. در این پدیده، پروتز فلزی به علت داشتن استحکامی به مراتب بیشتر از استخوان، مانع از انتقال تنش به استخوان و بارگذاری استخوان می شود که نتیجه آن ضعیف شدن استخوان در اطراف پروتز می باشد. اما در پروتزهای شخصی سازی شده متخلخل، خواص مکانیکی پروتز بسیار شبیه به استخوان می-شود و درنتیجه استرس به صورت یکسان در ناحیه کاشت پروتز توزیع می شود

کاربرد پروتز شخصی سازی شده

پروتز شخصی سازی شده

بیشترین کاربرد پروتزهای شخصی سازی شده در جراحی های جمجمه، فک و صورت، پلاستیک، مغز و اعصاب و یا ارتوپدی می باشد. در ناحیه جمجمه و فک و صورت به علت آنکه در اکثر موارد ترومای ایجاد شده از هندسه ای پیچیده برخوردار است و بیمار به بیمار متفاوت می باشد، استفاده از ایمپلنت های سفارشی کاردبرد فراوان دارد.
علاوه بر این برای اصلاح آسیب های مادرزادی در این ناحیه، پروتزهای تیتانیومی شخصی سازی شده به کمک پرینترهای سه بعدی، گزینه های وسیع تری را پیش روی جراحان قرار می دهد
بیشترین کاربرد پروتزهای شخصی سازی شده در جراحی های جمجمه، فک و صورت، پلاستیک، مغز و اعصاب و یا ارتوپدی می باشد. در ناحیه جمجمه و فک و صورت به علت آنکه در اکثر موارد ترومای ایجاد شده از هندسه ای پیچیده برخوردار است و بیمار به بیمار متفاوت می باشد، استفاده از ایمپلنت های سفارشی کاردبرد فراوان دارد.
علاوه بر این برای اصلاح آسیب های مادرزادی در این ناحیه، پروتزهای تیتانیومی شخصی سازی شده به کمک پرینترهای سه بعدی، گزینه های وسیع تری را پیش روی جراحان قرار می دهد

بیشترین کاربرد پروتز شخصی سازی شده در جراحی های جمجمه، فک و صورت، پلاستیک، مغز و اعصاب و یا ارتوپدی می باشد. در ناحیه جمجمه و فک و صورت به علت آنکه در اکثر موارد ترومای ایجاد شده از هندسه ای پیچیده برخوردار است و بیمار به بیمار متفاوت می باشد، استفاده از ایمپلنت های سفارشی کاردبرد فراوان دارد.
علاوه بر این برای اصلاح آسیب های مادرزادی در این ناحیه، پروتزهای تیتانیومی شخصی سازی شده به کمک پرینترهای سه بعدی، گزینه های وسیع تری را پیش روی جراحان قرار می دهد.

 

“نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است”

ایمپلنت‌های شخصی‌سازی‌شده برای بازسازی اربیتال فلور

استفاده از ایمپلنت‌های شخصی‌سازی‌شده بازسازی اربیتال فلور و شکستگی دیواره حفره چشمی در جراحی‌های فک و صورت را آسان می‌کند و باید به عنوان جایگزین دقیق‌تری برای ایمپلنت‌های تیتانیومی صفحه‌ای (Mesh) که با دست خم می‌شوند در نظر گرفته شود. استفاده از پروتزهای ساخته شده به روش پرینت سه بعدی سبب کاربرد ایمن، کوتاه‌تر شدن زمان جراحی و نتایج بهتر زیبایی و پزشکی خواهد شد و استفاده فراگیر از این ایمپلنت‌ها باید تشویق شود.
همانطور که توسط سازمان بهداشت جهانی مطرح گردید، ایمپلنت‌های شخصی‌سازی شده باید در زندگی روزمره نقش کلیدی داشته باشند و علاوه بر این تا سال 2020 باید جایگزین پروتزهای متداول و مرسوم شوند. هم اکنون ایمپلنت‌های فک و صورت ساخته شده به روش ساخت افزودنی برای بازسازی اربیتال فلور و شکستگی دیواره در دسترس هستند.

 

“نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است”

همانطور که توسط سازمان بهداشت جهانی مطرح گردید، ایمپلنت¬ های شخصی سازی شده باید در زندگی روزمره نقش کلیدی داشته باشند و علاوه بر این تا سال 2020 باید جایگزین پروتزهای متداول و مرسوم شوند. هم اکنون ایمپلنت های فک و صورت ساخته شده به روش ساخت افزودنی برای بازسازی اربیتال فلور و شکستگی دیواره در دسترس هستند.همانطور که توسط سازمان بهداشت جهانی مطرح گردید، ایمپلنت¬ های شخصی سازی شده باید در زندگی روزمره نقش کلیدی داشته باشند و علاوه بر این تا سال 2020 باید جایگزین پروتزهای متداول و مرسوم شوند. هم اکنون ایمپلنت های فک و صورت ساخته شده به روش ساخت افزودنی برای بازسازی اربیتال فلور و شکستگی دیواره در دسترس هستند.

اولین گام در طراحی و ساخت پروتزهای شخصی‌سازی شده چیست؟

اولین گام در طراحی و ساخت پروتزهای شخصی‌سازی شده، انجام CT Scan و یا MRI با کیفیت مناسب می باشد. طراحی این پروتزها بر اساس فایل CT Scan بیمار انجام می شود. به این صورت که بر اساس این فایل مدل سه بعدی کامپیوتری ساخته می شود و با توجه به مدل، ایمپلنت متناسب با آناتومی و ضایعه وارده به بیمار طراحی اولیه می شود.
این طراحی اولیه سپس با پزشک جراح به اشتراک گذاشته می شود و پس از اعمال تغییرات مدنظر جراح، پروتز نهایی که برای یک بیمار منحصر به فرد شخصی‌سازی شده است، تولید می شود. بدین ترتیب امکان ساخت پروتز با هندسه های پیچیده به خصوص در جراحی های فک و صورت میسر شده است.

 

“نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است”

این طراحی اولیه سپس با پزشک جراح به اشتراک گذاشته می شود و پس از اعمال تغییرات مدنظر جراح، پروتز نهایی که برای یک بیمار منحصر به فرد شخصی سازی شده است، تولید می شود. بدین ترتیب امکان ساخت پروتز با هندسه های پیچیده به خصوص در جراحی های فک و صورت میسر شده است.این طراحی اولیه سپس با پزشک جراح به اشتراک گذاشته می شود و پس از اعمال تغییرات مدنظر جراح، پروتز نهایی که برای یک بیمار منحصر به فرد شخصی سازی شده است، تولید می شود. بدین ترتیب امکان ساخت پروتز با هندسه های پیچیده به خصوص در جراحی های فک و صورت میسر شده است.این طراحی اولیه سپس با پزشک جراح به اشتراک گذاشته می شود و پس از اعمال تغییرات مدنظر جراح، پروتز نهایی که برای یک بیمار منحصر به فرد شخصی سازی شده است، تولید می شود. بدین ترتیب امکان ساخت پروتز با هندسه های پیچیده به خصوص در جراحی های فک و صورت میسر شده است.این طراحی اولیه سپس با پزشک جراح به اشتراک گذاشته می شود و پس از اعمال تغییرات مدنظر جراح، پروتز نهایی که برای یک بیمار منحصر به فرد شخصی سازی شده است، تولید می شود. بدین ترتیب امکان ساخت پروتز با هندسه های پیچیده به خصوص در جراحی های فک و صورت میسر شده است.

آشنایی با پروتز و ایمپلنت شخصی سازی شده

آشنایی با پروتز و ایمپلنت شخصی سازی شده

وقتی از ایمپلنت شخصی سازی شده (Patient Specific Implants) صحبت می شود، صحبت از روشی است که به کمک آن می توان تقریباً هر هندسه ای برای هر آسیب و یا آناتومی را به روش آن ایجاد و در ساخت پروتز به کار برد. این بدین معنی می باشد که در جراحی های بازسازی فک و صورت بیش از این نیاز به استفاده از مش های شکل پذیر و یا استفاده از پیوند استخوانی نمی باشد.
حاصل جایگزینی روش های سنتی با پروتزهای شخصی سازی شده، نتیجه به مراتب بهتر از هم از لحاظ پزشکی و هم از لحاظ زیبایی می باشد. علاوه بر این مدت زمان جراحی بسیار کاهش می یابد چرا که نیازی به شکل دادن پروتز و یا برداشتن پیوند استخوانی از بیمار نمی باشد.

امروزه بیشترین کاربرد ایمپلنت شخصی سازی شده (Custom Made Implants) در ناحیه جمجمه، فک و صورت می باشد اما پیش بینی می شود که این نوع ایمپلنت ها رفته رفته جایگزین پروتزها و ایمپلنت های استاندارد فعلی رایج در جراحی های ارتوپدی شوند. تعدادی از شرکت های پیشرو همین حالا نیز پروتزهای تعویض مفصل زانو و لگن را به صورت شخصی سازی شده تولید می کنند

علاوه بر این در مواردی خاص در جراحی فیوژن ستون فقرات که استفاده از کیج های ستون فقرات نتیجه دلخواه را به همراه ندارد از کیج های شخصی سازی شده استفاده می شود.

 

“نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است”