مزایای ایمپلنت شخصی سازی شده

تطابق کامل هندسه پروتز شخصی سازی شده با آناتومی بیمار بهترین پاسخ را به نیازهای عملکردی و زیبایی بیمار می دهد. پروتزهای استاندارد محدود هستند و هنگامی که بازسازی عیوب پیچیده فک و صورت یا در آوردن تومور استخوانی مطرح باشد، نتایج رضایت بخشی ایجاد نمی کنند. ایمپلنت شخصی سازی شده از جنس تیتانیوم اغلب در بازسازی های فک و صورت، جراحی تومور استخوانی، موارد خاص جراحی های ارتوپدی و جراحی پلاستیک استفاده می شوند

در مقایسه با ایمپلنت های استاندارد، ایمپلنت شخصی سازی شده و ساخته شده به روش پرینت 3بعدی مزایای زیادی دارند:

• تطابق هندسی فوق العاده
• زمان جراحی و بازیابی کوتاه تر
• قابل استفاده برای بازسازی تمام ساختارهای استخوانی
• امکان دستیابی به پروتز با هندسه های بسیار پیچیده
•امکان دستیابی به سطوح بالای اتصال بین ایمپلنت و استخوان با استفاده از ساختار متخلخل درون ایمپلنت

 

“نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است”

تطابق کامل هندسه پروتز شخصی سازی شده با آناتومی بیمار بهترین پاسخ را به نیازهای عملکردی و زیبایی بیمار می دهد. پروتزهای استاندارد محدود هستند و هنگامی که بازسازی عیوب پیچیده فک و صورت یا در آوردن تومور استخوانی مطرح باشد، نتایج رضایت بخشی ایجاد نمی¬کنند. ایمپلنت های شخصی سازی شده از جنس تیتانیوم اغلب در بازسازی های فک و صورت، جراحی تومور استخوانی، موارد خاص جراحی های ارتوپدی و جراحی پلاستیک استفاده می شوند.تطابق کامل هندسه پروتز شخصی سازی شده با آناتومی بیمار بهترین پاسخ را به نیازهای عملکردی و زیبایی بیمار می دهد. پروتزهای استاندارد محدود هستند و هنگامی که بازسازی عیوب پیچیده فک و صورت یا در آوردن تومور استخوانی مطرح باشد، نتایج رضایت بخشی ایجاد نمی¬کنند. ایمپلنت های شخصی سازی شده از جنس تیتانیوم اغلب در بازسازی های فک و صورت، جراحی تومور استخوانی، موارد خاص جراحی های ارتوپدی و جراحی پلاستیک استفاده می شوند.تطابق کامل هندسه پروتز شخصی سازی شده با آناتومی بیمار بهترین پاسخ را به نیازهای عملکردی و زیبایی بیمار می دهد. پروتزهای استاندارد محدود هستند و هنگامی که بازسازی عیوب پیچیده فک و صورت یا در آوردن تومور استخوانی مطرح باشد، نتایج رضایت بخشی ایجاد نمی¬کنند. ایمپلنت های شخصی سازی شده از جنس تیتانیوم اغلب در بازسازی های فک و صورت، جراحی تومور استخوانی، موارد خاص جراحی های ارتوپدی و جراحی پلاستیک استفاده می شوند.تطابق کامل هندسه پروتز شخصی سازی شده با آناتومی بیمار بهترین پاسخ را به نیازهای عملکردی و زیبایی بیمار می دهد. پروتزهای استاندارد محدود هستند و هنگامی که بازسازی عیوب پیچیده فک و صورت یا در آوردن تومور استخوانی مطرح باشد، نتایج رضایت بخشی ایجاد نمی¬کنند. ایمپلنت های شخصی سازی شده از جنس تیتانیوم اغلب در بازسازی های فک و صورت، جراحی تومور استخوانی، موارد خاص جراحی های ارتوپدی و جراحی پلاستیک استفاده می شوند.