استفاده از پروتز تیتانیومی برای قفسه سینه

یک ایمپلنت شخصی سازی شده (Patient Specific Implant) تیتانیومی برای قفسه سینه می تواند جاگزین باارزشی برای بیمارانی باشد که تومورهای بزرگی در قفسه سینه خود دارند. از روی تجربیات متخصصان حوزه پزشکی، نتیجه گرفته می شود که می توان پروتز تیتانیومی شخصی سازی شده را به نحوی ایمن و موثر بکار برد. این پروتز به روش ساخت افزایشی ساخته می شوند و به جراحان قفسه سینه اجازه می دهند تا روی قسمت جلویی قفسه سینه برشی وسیع بزنند که شامل استخوان جناغ سینه نیز می شود.

برخلاف این حقیقت که استفاده از پروتز و ایمپلنت های شخصی سازی شده تیتانیومی که به کمک پرینترهای سه بعدی ساخته می شوند، روشی جدید است و قبلا از آن استفاده نشده است، ثابت شده است که استفاده از آن همانند انواع دیگری از ایمپلنت های تیتانیومی، موثر و ایمن است.

 

“نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است”

برخلاف این حقیقت که استفاده از ایمپلنت¬ های شخصی سازی شده تیتانیومی که به کمک پرینترهای سه بعدی ساخته می¬شوند، روشی جدید است و قبلا از آن استفاده نشده است، ثابت شده است که استفاده از آن همانند انواع دیگری از ایمپلنت¬ های تیتانیومی، موثر و ایمن است.برخلاف این حقیقت که استفاده از ایمپلنت¬ های شخصی سازی شده تیتانیومی که به کمک پرینترهای سه بعدی ساخته می¬شوند، روشی جدید است و قبلا از آن استفاده نشده است، ثابت شده است که استفاده از آن همانند انواع دیگری از ایمپلنت¬ های تیتانیومی، موثر و ایمن است.برخلاف این حقیقت که استفاده از ایمپلنت¬ های شخصی سازی شده تیتانیومی که به کمک پرینترهای سه بعدی ساخته می¬شوند، روشی جدید است و قبلا از آن استفاده نشده است، ثابت شده است که استفاده از آن همانند انواع دیگری از ایمپلنت¬ های تیتانیومی، موثر و ایمن است.برخلاف این حقیقت که استفاده از ایمپلنت¬ های شخصی سازی شده تیتانیومی که به کمک پرینترهای سه بعدی ساخته می¬شوند، روشی جدید است و قبلا از آن استفاده نشده است، ثابت شده است که استفاده از آن همانند انواع دیگری از ایمپلنت¬ های تیتانیومی، موثر و ایمن است.