بازسازی شکستگی جمجمه پیچیده به وسیله پروتز پیشانی تیتانیومی یک تکه – قسمت دوم

در بخش قبل مشکل بیمار مورد مطالعه در این تحقیق که دچار آسیب ناحیه جمجمه شده و نیاز به ترمیم استخوان به وسیله پروتز بازسازی پیشانی و جمجمه بود عنوان شد.

پس از پرینت مدل سه بعدی جمجمه بیمار ناحیه ضایعه و مشخص کردن ناحیه رزکسیون توسط جراح، ناحیه ترسیم به کمک اسکن سه بعدی مدل ساخته شده به مدل مجازی شبیه‌سازی‌شده منتقل و  به صورت مجازی رزکسیون مورد نظر جراح انجام شد. پلیت سفارشی مورد نیاز بنا بر ناحیه آسیب پس از رزکسیون طراحی و ساخته شد.

 

فرآیند جراحی

دسترسی به ناحیه آسیب توسط اینسیژن (برش) بایکرونال (دو سمت سر) فراهم شد و به کمک گاید برش ناحیه مورد نظر برای خارج‌سازی تومور بریده و خارج شد. برش و رزکسیون به کمک گاید برش هماهنگی و قرارگیری مناسب پروتز ساخته شده با ناحیه باقی‌مانده را تضمین می‌کند. رزکسیون مربوط به ناحیه اوربیت به صورت دستی انجام شد. پلیت تیتانیوم شخصی‌سازی‌شده یک تکه به کمک پیچ‌ در محل مورد نظر قرار گرفت. عضلات گیجگاهی و تاندون کانتال خارجی مجددا به سوراخ‌های موجود بر روی پروتز توسط نخ بخیه Ti–Cron متصل شد. پوست بیمار در دولایه و بدون استفاده از درین جراحی بسته شد.

سی‌تی‌اسکن‌ پس از جراحی جایگذاری مناسب پلیت کرانیولاستی را نشان داد. به غیر از حالت تهوع خفیف بیمار بدون مشکل خاصی ریکاوری شده و پس از ۸ روز مرخص شد.

پس از ۷ ماه بیمار هیچگونه علائم، عوارض و مشکل خاصی نداشت.  بازسازی ناحیه استخوان جمجمه و اطراف چشم به صورتی مطلوب از نظر استحکام و زیبایی برای او حاصل شد. در این جراحی نشان داده شد استفاده از گاید برش برای کمک به جایگذاری وهمخوانی داشتن مناسب پروتز با ناحیه دیفکت مفید خواهد بود. همچنین نشان داده شد که ناحیه پروتز پیشانی ظاهر آناتومی بیمار را بازیابی کرد. شرایط و موقعیت پلک پایین بیمار مناسب است و نشانی از اسکرال و یا شواهدی مبنی بر پروپتوز، فرورفتگی اوربیت یا هرگونه اختلال مربوط به بینایی نمی‌شود.

نتایج این تحقیق را در بخش بعدی مطالعه بفرمایید.