کاربرد پروتز شخصی سازی شده

پروتز شخصی سازی شده

بیشترین کاربرد پروتزهای شخصی سازی شده در جراحی های جمجمه، فک و صورت، پلاستیک، مغز و اعصاب و یا ارتوپدی می باشد. در ناحیه جمجمه و فک و صورت به علت آنکه در اکثر موارد ترومای ایجاد شده از هندسه ای پیچیده برخوردار است و بیمار به بیمار متفاوت می باشد، استفاده از ایمپلنت های سفارشی کاردبرد فراوان دارد.
علاوه بر این برای اصلاح آسیب های مادرزادی در این ناحیه، پروتزهای تیتانیومی شخصی سازی شده به کمک پرینترهای سه بعدی، گزینه های وسیع تری را پیش روی جراحان قرار می دهد
بیشترین کاربرد پروتزهای شخصی سازی شده در جراحی های جمجمه، فک و صورت، پلاستیک، مغز و اعصاب و یا ارتوپدی می باشد. در ناحیه جمجمه و فک و صورت به علت آنکه در اکثر موارد ترومای ایجاد شده از هندسه ای پیچیده برخوردار است و بیمار به بیمار متفاوت می باشد، استفاده از ایمپلنت های سفارشی کاردبرد فراوان دارد.
علاوه بر این برای اصلاح آسیب های مادرزادی در این ناحیه، پروتزهای تیتانیومی شخصی سازی شده به کمک پرینترهای سه بعدی، گزینه های وسیع تری را پیش روی جراحان قرار می دهد

بیشترین کاربرد پروتز شخصی سازی شده در جراحی های جمجمه، فک و صورت، پلاستیک، مغز و اعصاب و یا ارتوپدی می باشد. در ناحیه جمجمه و فک و صورت به علت آنکه در اکثر موارد ترومای ایجاد شده از هندسه ای پیچیده برخوردار است و بیمار به بیمار متفاوت می باشد، استفاده از ایمپلنت های سفارشی کاردبرد فراوان دارد.
علاوه بر این برای اصلاح آسیب های مادرزادی در این ناحیه، پروتزهای تیتانیومی شخصی سازی شده به کمک پرینترهای سه بعدی، گزینه های وسیع تری را پیش روی جراحان قرار می دهد.

 

“نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است”