پلاک شخصی سازی شده تیتانیومی

هندسه و شکل ایمپلنت، پروتز و پلاک شخصی سازی شده در تصمیم گیری های قبل از عمل جراحی مشخص می شود و سپس هندسه کاملا تطابق یافته با ساختار آناتومیک بیمار حین مرحله ساخت حاصل می گردد. پلاک شخصی سازی شده استخوانی ساخته شده به روش پرینت 3بعدی را می توان در تمام موارد ثابت سازی استخوان استفاده نمود، به طور خاص بازسازی استخوان های با هندسه پیچده مانند لگن خاصره یا فک و صورت.
در مقایسه با پلاک های استاندارد، پلاک شخصی سازی شده تیتانیومی بنش مدیکال مزایای زیادی دارند:
• نبود تنش های انباشته که ممکن است در نتیجه شکل دادن به پلاک های استاندارد در اتاق عمل ایجاد شود.
• تطابق هندسی بهتر
• قرار دادن پیچ ها به صورت منحصر بفرد و آسیب ندیدن اعصاب، رگ های خونی و سایر ساختارها
• زمان جراحی کوتاه تر به خاطر احتیاج نداشتن به شکل دهی پلاک حین عمل
• امکان استفاده توسط راهنماهای جراحی

“نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است”

 

 

هندسه و شکل پلاک، ایمپلنت و پروتزهای استخوانی تیتانیومی شخصی سازی شده در تصمیم گیری های قبل از عمل جراحی آماده می شود و سپس هندسه کاملا تطابق یافته با ساختار آناتومیک بیمار حین مرحله ساخت حاصل می گردد. پلاک های استخوانی ساخته شده به روش پرینت 3بعدی را می توان در تمام موارد ثابت سازی استخوان استفاده نمود، به طور خاص بازسازی استخوان های با هندسه پیچده مانند لگن خاصره یا فک و صورت.
در مقایسه با پلاک های استاندارد، پلاک های تیتانیومی شخصی سازی شده مزایای زیادی دارند:
• نبود تنش های انباشته که ممکن است در نتیجه شکل دادن به پلاک های استاندارد در اتاق عمل ایجاد شود.
• تطابق هندسی بهتر
• قرار دادن پیچ ها به صورت منحصر بفرد و آسیب ندیدن اعصاب، رگ های خونی و سایر ساختارها
• زمان جراحی کوتاه تر به خاطر احتیاج نداشتن به شکل دهی پلاک حین عمل
• امکان استفاده توسط راهنماهای جراحی