پروتز مندیبل

پروتز مندیبل شخصی‌سازی شده سه‌بعدی جهت بازسازی صدمات پیچیده فک پایین – قسمت دوم

انتخاب بیماران

این مطالعه بین ژانویه ۲۰۱۷ تا ژانویه ۲۰۱۸ صورت گرفته است. در مجموع ۷ بیمار که برای درمان ضایعه فک پایین خود به مرکز درمانی ما مراجعه کرده و با درمان به روش گرفت استخوانی آتوگرفت موافقت نکرده بودند، تحت درمان به کمک پروتز مندیبل شخصی‌سازی‌شده قرار گرفتند. با استفاده از اطلاعات سی‌تی‌اسکن سه‌بعدی آنها طراح درمان به صورت سه‌بعدی و مجازی برای این بیماران انجام شد. این مطالعه شامل ۴ کیس آملوبلاستوما فک پایین، ۲ کیس انکیلوز مفصل گیجگاهی و یک کیس استئوکندرم کاندیل بود. تمام بیماران از نظر تغییرات درد، توانایی جویدن، مکالمه، فعالیت، تفریح، حالت روحی و اضطراب پس از شش ماه از جراحی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند. پرسشنامه کیفیت زندگی شامل شرایط زیبایی صورت و عملکرد فک در کنار کیفیت زندگی را شامل می‌شد.

 

روند طراحی:

ابتدا یک سی‌تی‌اسکن با کات ظریف توسط دستگاه اسکنر ۶۴ اسلایسه از بیماران تهیه شد. اطلاعات مربوطه به فورمت دایکام ذخیره شده و به یک سیستم شامل نرم‌افزای مربوط به طراحی و ساخت به کمک رایانه انتقال یافت . به کمک نرم‌افزار، اطلاعات تصاویر سی‌تی‌اسکن برای بازسازی سه‌بعدی در نماهای اکشیال، کرونال و سجیتال تبدیل شد.

از طریق یک جلسه آنلاین بین جراحان و مهندسین نرم افزارپزشکی که طی آن هر دو گروه تصاویر یکسان مربوط به نرم افزار شبیه‌سازی جراحی را مشاهده می‌کردند نظرات و موارد مورد نظر جراح توسط مهندسین پزشکی بر روی طرح درمان و طراحی پروتز اعمال شد. اسکن سه‌بعدی از نظر قرینگی ظاهری مورد بررسی قرار گرفت و تنظیم شد. طراحی از طریق قرینه‌سازی سمت آسیب ندیده صورت بر روی ناحیه‌ای که نیاز به بازسازی داشت انجام شد.

 

جراحی

به وسیله یک برش مناسب ناحیه دیفکت اکسپوز شد. سپس به کمک یک پروتز شخصی‌سازی‌شده سه بعدی  از جنس آلیاژ تیتانیوم Ti6Al4V-ELI و پروتز فسا از جنس پلی‌اتیلن UHMWPE ناحیه دیفکت بازسازی شد. به کمک طراحی قسمت گلنویید فسا شرایط قرارگیری مناسب قسمت مندیبل پروتز بر روی آن فراهم شد و از آسیب رسیدن به قسمت میانی فسا کرانیال یا تحلیل استخوان فسا جلوگیری شد. چربی زیرپوستی  بین دو قسمت مفصل مفصل برای تسهیل حرکت مفصل قرار گرفت.

جمع بندی و نتایجاین تحقیق را در بخش بعدی مطالعه کنید.