پروتز شخصی سازی شده در جراحی فک و صورت

بیمار 2: یک بیمار مرد 21 ساله  که از تورم در سمت عقب چپ پائین دهان به مدت 4 الی 5 ماه رنج می‌برد، معرفی شد. تورم به تدریج تا اندازه حال حاظر بزرگ شد و با درد همراه بود. درمان‌های پزشکی و دندانپزشکی پیشین کمک کننده نبوده‌اند. آزمایشات رادیولوژی نشان‌دهنده نفوذپذیری اشعه (Radiolucency) در حفره‌هایی (Multilocular) که از دندان پیشین (Incisor) جانبی مندیبل چپ تا دندان آسیاب (Molar) دوم مندیبل چپ گسترش داشت، بودند. دندان آسیاب سوم تحت فشار بود، اما با آسیب همراه نبود. باریک شدگی چشمگیر در بردر پائینی مندیبل ملاحظه شد. تنفس نشان دهنده وجود مقدار زیادی کریستال کرسترول و سلول‌های اشتعال‌پذیر بود. آسیب شناسی بافتی نشان‌دهنده کراتوکیست دندانی (Odontogenic keratocyst) بود. با توجه به گسترش آسیب، برای بیمار طرح درمان ریزکشن بخشی آسیب، و بازسازی به وسیله پروتز شخصی سازی شده بر اساس مدل نمونه اولیه سریع در نظر گرفته شد.

بیمار 3: یک بیمار خانوم 50 ساله که از تورم در در ناحیه فک پائین به مدت 3 سال رنج می‌برد، معرفی شد. بیمار یک پیشینه پزشکی از یک برجستگی کوچک در ناحیه مندیبل چپ، که به طور تدریجی بزرگ شده و ناحیه راست مندیبل را نیز در بر گرفته، و درد و حس مورمور شدن در ناحیه مندیبل چپ را  ارائه داد. علاوه بر این پیشینه پوسته پوسته شدن دندان نیش وسطی مندیبل چپ و خارج شدن عفونت از ناحیه کنین (Canine) مندیبل راست به مدت 1 ماه نیز ارائه شد.

“نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است”