طراحی و ساخت پروتز فک پایین – قسمت ششم

هنگام ساخت مدل براساس داده‌های به دست آمده از تصویربرداری پزشکی، می‌توان از جنبه‌های مختلف مدل مانند ضخامت کم در نواحی مشخصی از قطعه که می‌تواند مانع ایجاد ساختاری یکپارچه شود، کمک گرفت. باتوجه به پیچیدگی‌های چنین مدل‌هایی ممکن است همیشه آنالیز ضخامت مناسب و تجزیه و تحلیل عناصر محدود (Finite Element Analysis (FEA)) به منظور دست یابی به خواص مکانیکی بالا، امکان پذیر نباشد. مدل نهایی در ابتدا با استفاده از یک چاپگر FDM چاپ شده تا یکپارچگی ساختاری مدل‌های نهایی مورد ارزیابی قرار گیرد و همچنین از صحت نظر ابعادی فک و آناتومی کلی فک بالا و پایین و جمجمه اطمینان حاصل شود. در نهایت مشخص شد که مدل مطابق با ساختار کلی چاپ شده است. دیده می‌شود که روش بازسازی فک بدین صورت کاملا مطابق با خطوط اصلی فک بیمار می‌باشد و مدل‌های مندیبولار از بیمار نشان می‌دهد که مدل ایجاد شده به خوبی نماینده‌ی جمجمه و آناتومی صورت بیمار می‌باشد.

این آزمایش‌های کیفی اثربخشی طراحی و یکپارچگی ساختاری را در مدل‌های ایجاد شده با فرآیند چاپ سه بعدی را تایید کرد. بنابراین ما اطمینان داریم که طراحی توسط پرینتر SLM و با استفاده از ماده تیتانیوم (ماده ی تایید شده برای مصارف پزشکی) نیز می‌تواند به همان میزان موثر باشد.

“نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است”