تولید پروتز سفارشی متناسب با آناتومی بیمار

تولید پروتز متناسب با آناتومی بیمار

علاوه بر امکان تولید پروتز سفارشی یا هندسه های پیچیده متناسب با آسیب و آناتومی بیمار، از دیگر مزیت های استفاده از پروتزهای تولید شده به روش ساخت افزودنی یا همان پرینتر سه بعدی، امکان ایجاد سطح های بهینه مهندسی شده در قسمت بیرونی ایمپلنت به منظور شبیه سازی استخوان و ایجاد محیطی برای رشد بهتر استخوانی در پروتز می باشد.
به عبارت دیگر، تولید به کمک پرینتر سه بعدی، این امکان را میسر می کند که ساختاری متخلخل و بهینه از لحاظ سایز و درصد تخلخل ایجاد شود تا نه تنها خواص مکانیکی پروتز سفارشی شبیه تر به استخوان شود بلکه محیطی مطلوب برای رشد استخوان و جوش خوردن سریع تر ایجاد شود.

 

“نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است”

علاوه بر امکان تولید هندسه¬های پیچیده متناسب با آسیب و آناتومی بیمار، از دیگر مزیت¬های استفاده از پروتزهای تولید شده به روش ساخت افزودنی یا همان پرینتر سه بعدی، امکان ایجاد سطح¬های بهینه مهندسی شده در قسمت بیرونی ایمپلنت به منظور شبیه¬سازی استخوان و ایجاد محیطی برای رشد بهتر استخوانی در پروتز می¬باشد.
به عبارت دیگر، تولید به کمک پرینتر سه بعدی، این امکان را میسر می¬کند که ساختاری متخلخل و بهینه از لحاظ سایز و درصد تخلخل ایجاد شود تا نه تنها خواص مکانیکی پروتز شبیه¬تر به استخوان شود بلکه محیطی مطلوب برای رشد استخوان و جوش خوردن سریع¬تر ایجاد شود.
علاوه بر امکان تولید هندسه¬های پیچیده متناسب با آسیب و آناتومی بیمار، از دیگر مزیت¬های استفاده از پروتزهای تولید شده به روش ساخت افزودنی یا همان پرینتر سه بعدی، امکان ایجاد سطح¬های بهینه مهندسی شده در قسمت بیرونی ایمپلنت به منظور شبیه¬سازی استخوان و ایجاد محیطی برای رشد بهتر استخوانی در پروتز می¬باشد.
به عبارت دیگر، تولید به کمک پرینتر سه بعدی، این امکان را میسر می¬کند که ساختاری متخلخل و بهینه از لحاظ سایز و درصد تخلخل ایجاد شود تا نه تنها خواص مکانیکی پروتز شبیه¬تر به استخوان شود بلکه محیطی مطلوب برای رشد استخوان و جوش خوردن سریع¬تر ایجاد شود.