ترمیم فک و صورت – بخش اول

ترمیم فک و صورت به عمل جراحی‌ای اطلاق می‌شود که هدف از آن بازسازی، بازیابی و یا برگرداندن بافت‌های نرم و یا بافت استخوانی آسیب‌دیده، تغییرشکل‌ یافته و یا از کارافتاده بر اثر اتفاقی، به شرایط طبیعی و نرمال می‌باشد. این اتفاق می‌تواند ناشی از یک ضربه (تروما – trauma)، برداشت تومور و یا پیشرفت بیماری باشد. ترمیم فک و صورت برگرداندن اندام‌ها و عضوها به شرایط نرمالی که پیش از رخ‌دادن اتفاق داشته‌اند می‌باشد و از این جهت، با جراحی زیبایی – که هدف از آن بهبود زیبایی اندامی که در حال حاضر طبیعی و نرمال می‌باشد – است، تمایز دارد. بازسازی فک و صورت بخشی از جراحی فک، صورت و جمجمه به حساب می‌آید و روش‌های جراحی متععدی را در بر می‌گیرد.

نارسایی‌های همراه با تولد (Congenital abnormalities) که از هنگام تولد همراه فرد ‌می‌باشند نیز توسط جراحان فک و صورت با هدف رسیدن به شرایط و ظاهر مناسب جراحی می‌شود. در این دسته از جراحی‌های بازسازی فک و صورت، معمولاً بافت‌های موضعی توسط جراج دچار جابه‌جایی می‌شوند تا لب، کام، فک، صورت و سایر اجزای صورت ظاهر طبیعی خود را پیدا کنند. استخوان از لگن و یا سایر استخوان‌های بدن و همچنین پروتز مصنوعی به منظور پرکردن فضاهای خالی موجود می‌تواند استفاده شوند.

 

“نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است”