جراحی بازسازی فک و صورت به کمک مش تیتانیوم – سوم

بیمار اول: یک زن 43 ساله دچار فیبرم استخوانی در ناحیه ابتدایی سمت راست فک بالا بود. در حیقیقت جراحی به منظور از بین بردن تومور در این ناحیه و بازسازی نقص حاصل از این جراحی توسط مش تیتانیومی شخصی‌سازی‌شده انجام شد. برداشتن تومور و درمان ماکزیلا توسط سیستم نویگیشن هدایت شده و نتایج حاصل از برداشت تومور، نقص را در کلاس II B قرار داد. سپس مش تیتانیوم به منظور بازسازی اوربیتال فلور و قسمت های قدامی ماکزیلا به کار برده شد و قوس حفره دار توسط ترکیبی از fibular flap و مش تیتانیومی و مینی پلیت فیکس شده، بازسازی شد. پس از دو سال از جراحی بازسازی فک و صورت هیچ عارضه ای مشاهده نشد. سی‌تی انجام شده در زمان پیگیری یک پاسخ التهابی با بافت نرم در سینوس ماکزیلا را نشان داد.

بیمار دوم: بیمار بعدی یک زن 27 ساله با مندیبل درگیر با رشد همزمان بخشی از بدنه مندیبا در هر دو سمت بود. در این بیمار نیز تومور برداشته شده و یک مش تیتانیومی مطابق با نقص ایجاد شده به منظور بازسازی محل های درگیری استخوان ها و مندیبل در هر دو طرف برای بیمار طراحی و ساخته شد. همچنین با استفاده از fibular flap و مش تیتانیومی فیکس شده حفرهای ایجاد شده بازسازی و ارتباط درستی با فک مخالف ایجاد شد. در این بیمار نیز پس از 5 سال پیگیری هیچگونه عوارضی مشاهده نشد.

“نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است”