پروتز کرانیوپلاستی

بازسازی آسیب جمجمه پیچیده به وسیله پروتز کرانیوپلاستی تیتانیومی یک تکه – قسمت اول

تاکنون روش‌های مختلفی برای بازسازی ضایعات و آسیب جمجمه و استخوان‌های اوربیت (اطراف چشم) معرفی شده‌ است. هندسه سطح و کانتور پیچیده نواحی بین استخوان‌های اوربیت و کرانیال (استخوان‌های چشم، پیشانی و جمجمه) چالش‌های طراحی قابل توجهی برای بازسازی این نواحی به وسیله پروتز‌های آماده و تولید انبوه ایجاد کرده‌است. در این گزارش بازسازی همزمان استخوان‌های جمجمه و و سقف اوربیت (کاسه چشم) به وسیله پلیت کرانیوپلاستی یک تکه شخصی‌سازی شده برای اولین بار گزارش می‌شود، نویسندگان این مقاله روش جدیدی برای بازسازی ترکیبی ضایعه پیچیده جمجمه و استخوان‌های چشم ارائه کرده‌اند.

روند درمان خانمی ۶۳ ساله و دچار ضایعه‌ای بزرگ در ناحیه پیشانی )مطابق تصاویر( در این گزارش ارائه شده است. وی در حالی که به صورت گاه به گاه دچار سردرد‌های ضربانی در ناحیه صدمه دیده میشد، علائمی مبنی بر مشکل عصبی یا مربوط به چشم نداشت. تصاویر سی‌تی اسکن و ام‌آر‌آی نشان‌دهنده وجود مننژیوم en plaque در ناحیه لوب پیشانی با عمقی تا ۵/۷ سانتیمتر به همراه هایپراستوز در ناحیه کالواریال (با ضخامتی تا ۳۱ میلیمتر) بود. توده مننژیوم تا ناحیه محدب زیر پیشانی به سمت سقف استخوان اوربیت سمت راست تا استخوان پروانه‌ای گسترش یافته بود. استفاده از پلیت تیتانیومی کرانیوپلاستی روش رایج برای بازسازی آسیب جمجمه در مرکز جراحی مورد نظر بود. در حالی که بازسازی صدمات بزرگ اینچنینی به کمک پلیت‌های بازسازی به خوبی (در سایر مقالات) توضیح داده شده است، بازسازی سطح پیچیده سقف اوربیت با روش سنتی پلیت‌های از پیش ساخته شده کاری دشوار است.

به کمک یک تصویر سی‌تی اسکن با رزولوشن بالا مدل سه‌بعدی مجازی جمجمه بیمار شبیه‌سازی شده و به روش ساخت افزایشی به کمک پرینت‌های سه‌بعدی ساخته شد. محدوده و لبه‌های ناحیه رزکسیون توسط جراح مغز و اعصاب معالج بر روی مدل و بنابر تصاویر ام‌آر‌آی و سی‌تی‌اسکن ترسیم شد.

در بخش بعدی این مطالعه مراحل فرآیند جراحی را مطالعه خواهید کرد.