نوشته‌ها

هجدهمین کنگره جراحان دهان، فک و صورت ایران

هجدهمین کنگره جراحان دهان، فک و صورت ایران

هجدهمین کنگره جراحان دهان، فک و صورت ایران از تاریخ 29 بهمن لغایت 2 اسفند ماه 98 با حضور جراحان و اساتید داخلی و خارجی جراحی دهان فک و صورت در هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد. در این دوره نیز همچون سه دوره گذشته بــنش مدیکال با حضوری فعال به ارائه آخرین محصولات خود شامل انواع پروتزهای شخصی‌سازی‌شده در بازسازی آسیب‌های استخوانی ناحیه فک، صورت و جمجمه، پروتزهای زیبایی زاویه فک، گونه و چانه و همچنین پروتز مفصل گیجگاهی خواهد پرداخت.

امید است همچون سالیان گذشته که با استقبال اسانید رشته همراه بوده است، بتوانیم با تعامل علمی با جامعه جراحان دهان، فک و صورت، بر کیفیت ارائه محصولات و خدمات خود افزوده و نقشی موثر در ارتقای سلامت جامعه ایفا کنیم.

مشتاقانه در انتظار دیدار و دریافت نظرات اساتید گرامی در هجدهمین کنگره جراحان دهان، فک و صورت ایران خواهیم بود.

حضور بـــنش مدیکال در کنگره پلاستیک – آبان 97

مشارکت بـــنش مدیکال در کنگره پلاستیک – آبان ماه 1397

دومین کنگره بین‌المللی جراحی پلاستیک و زیبایی آبان سال 97 با حضور اساتید و جراحان مرتبط در هتل المپیک تهران برگزار شد. در این رویداد علمی چهار روزه جراحان پلاستیک و گوش، حلق و بینی از سراسر ایران و کشورهای مختلف حضور داشته و پیرامون آخرین مباحث مطرح در جراحی های زیبایی و پلاستیک به بحث و تبادل نظر پرداختند.

علاوه بر این در کنار برپایی کنگره، نمایشگاهی با حضور شرکت های فعال در ارائه خدمات و محصولات مرتبط با جراحی های پلاستیک و زیبایی در همان مکان برگزار شد.

در راستای سیاست‌های محموعه مبنی بر تعامل کامل با جراحان و شنیدن پیشنهادات و نقطه نظرات اساتید، بـــنش مدیکال نیز حضوری موثر در نمایشگاه دومین کنگره بین‌المللی جراحی پلاستیک و زیبایی به هم رسانید و ضمن دریافت نظرات تخصصی پزشکان، تجارب خود را در زمینه طراحی و ساخت پروتزهای شخصی سازی شده با بازدیدکنندگان به اشتراک گذاشت

مشارکت بـــنش مدیکال در سمپوزیم زیبایی صورت – آبان 97

مشارکت بـــنش مدیکال در سمپوزیم زیبایی صورت – آبان 1397

نخستین سمپوزیم جراحی‌های زیبایی صورت، بهمن ماه 97 با حضور اساتید و جراحان مرتبط در هتل اوین تهران برگزار شد. در این رویداد علمی سه روزه جراحان فک و صورت، گوش، حلق و بینی و پلاستیک از سراسر ایران و کشورهای مختلف حضور داشته و پیرامون آخرین مباحث مطرح در جراحی‌های زیبایی و بازسازی فک، صورت و جمجمه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

علاوه بر این در کنار برپایی کنگره، نمایشگاهی با حضور شرکت‌های فعال در ارائه خدمات و محصولات مرتبط با فک و صورت در همان مکان برگزار شد.

در راستای سیاست‌های محموعه مبنی بر تعامل کامل با جراحان و شنیدن پیشنهادات و نقطه نظرات اساتید، بـــنش مدیکال نیز حضوری موثر در نخستین سمپوزیم جراحی‌های زیبایی صورت به هم رسانید و ضمن دریافت نظرات تخصصی پزشکان، تجارب خود را در زمینه طراحی و ساخت پروتزهای شخصی سازی شده با بازدیدکنندگان به اشتراک گذاشت

حضور بـــنش مدیکال در کنگره فک و صورت – بهمن 96

مشارکت بـــنش مدیکال در کنگره فک و صورت – بهمن ماه 1396

شانزدهمین کنگره بین‌المللی سالانه انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران بهمن سال 96 با حضور اساتید و جراحان مرتبط در هتل المپیک تهران برگزار شد. در این رویداد علمی چهار روزه جراحان فک و صورت از سراسر ایران و کشورهای مختلف حضور داشته و پیرامون آخرین مباحث مطرح در جراحی های زیبایی و بازسازی دهان، فک و صورت به بحث و تبادل نظر پرداختند.

علاوه بر این در کنار برپایی کنگره، نمایشگاهی با حضور شرکت‌های فعال در ارائه خدمات و محصولات مرتبط با دهان و صورت در همان مکان برگزار شد.

در راستای سیاست‌های محموعه مبنی بر تعامل کامل با جراحان و شنیدن پیشنهادات و نقطه نظرات اساتید، بـــنش مدیکال نیز حضوری موثر در نمایشگاه شانزدهمین کنگره جراحان فک و صورت به هم رسانید و ضمن دریافت نظرات تخصصی پزشکان، تجارب خود را در زمینه طراحی و ساخت پروتزهای شخصی سازی شده با بازدیدکنندگان به اشتراک گذاشت.

مشارکت بـــنش مدیکال در کنگره فک و صورت – بهمن 95

مشارکت بـــنش مدیکال در کنگره فک و صورت – بهمن ماه 1395

پانزدهمین کنگره بین‌المللی سالانه انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران بهمن سال 95 با حضور اساتید و جراحان مرتبط در هتل المپیک تهران برگزار شد. در این رویداد علمی چهار روزه جراحان فک و صورت از سراسر ایران و کشورهای مختلف حضور داشته و پیرامون آخرین مباحث مطرح در جراحی‌های زیبایی و بازسازی دهان، فک و صورت به بحث و تبادل نظر پرداختند.

علاوه بر این در کنار برپایی کنگره، نمایشگاهی با حضور شرکت‌های فعال در ارائه خدمات و محصولات مرتبط با دهان و صورت در همان مکان برگزار شد.

در راستای سیاست‌های محموعه مبنی بر تعامل کامل با جراحان و شنیدن پیشنهادات و نقطه نظرات اساتید، بـــنش مدیکال نیز حضوری موثر در نمایشگاه پانزدهمین کنگره جراحان فک و صورت به هم رسانید و ضمن دریافت نظرات تخصصی پزشکان، تجارب خود را در زمینه طراحی و ساخت پروتزهای شخصی سازی شده با بازدیدکنندگان به اشتراک گذاشت.