پرینت سه بعدی در پزشکی

کاربرد پرینت سه بعدی در پزشکی

پرینت سه بعدی در پزشکی پزشکان را قادر ساخته است تا با مدل های شخصی سازی شده برای هر بیمار و ایمپلنت ساخته شده برای آن کار کنند. در عصر طراحی پروتزهای شخصی سازی شده، استفاده از روش بهینه سازی هندسه جهت یافتن راه حل های ساختاری بهینه شده، می تواند عدم قطعیت در انتخاب شکل های ابتکاری و نو برای جراحی های حساس نظیر بازسازی فک و صورت را کاهش دهد.
استفاده از روش ساخت افزودنی همچنین می تواند به طراحی سیستم های ثابت سازی و ایمپلنت های شخصی سازی شده و تجهیزات پزشکی که کیفیت زندگی بیماران را بالا می برد، کمک نماید.

 

“نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است”

استفاده از پرینت 3بعدی پزشکان را قادر ساخته است تا با مدل های شخصی سازی شده برای هر بیمار و ایمپلنت ساخته شده برای آن کار کنند. در عصر طراحی پروتزهای شخصی سازی شده، استفاده از روش بهینه سازی هندسه جهت یافتن راه حل های ساختاری بهینه شده، می تواند عدم قطعیت در انتخاب شکل های ابتکاری و نو برای جراحی های حساس نظیر بازسازی فک و صورت را کاهش دهد.
استفاده از روش ساخت افزودنی همچنین می تواند به طراحی سیستم های ثابت سازی و ایمپلنت های شخصی سازی شده و تجهیزات پزشکی که کیفیت زندگی بیماران را بالا می برد، کمک نماید.
استفاده از پرینت 3بعدی پزشکان را قادر ساخته است تا با مدل های شخصی سازی شده برای هر بیمار و ایمپلنت ساخته شده برای آن کار کنند. در عصر طراحی پروتزهای شخصی سازی شده، استفاده از روش بهینه سازی هندسه جهت یافتن راه حل های ساختاری بهینه شده، می تواند عدم قطعیت در انتخاب شکل های ابتکاری و نو برای جراحی های حساس نظیر بازسازی فک و صورت را کاهش دهد.
استفاده از روش ساخت افزودنی همچنین می تواند به طراحی سیستم های ثابت سازی و ایمپلنت های شخصی سازی شده و تجهیزات پزشکی که کیفیت زندگی بیماران را بالا می برد، کمک نماید