پروتز سفارشی (شخصی سازی شده) تیتانیومی

پروتز سفارشی (شخصی سازی شده) تیتانیوم

آسیب های فک و صورت ناحیه ای که به سبب ضربه بیرونی یا برداشتن تومور ایجاد شده اند، به روش های بازسازی احتیاج دارند که با پروتز های تعویض استخوانی بزرگ سروکار دارد. این عیوب مشکلی چالش برانگیز برای جراحان فک و صورت و پلاستیک ایجاد می کند زیرا ساخت یک ایمپلنت سه بعدی پیچیده که عملکرد و زیبایی صورت را حفظ نماید کار دشواری است.
این عیوب برای هر بیمار منحصر بفرد هستند و ایمپلنت های ساخته شده باید بر اساس نیروها و ابعاد استخوان حذف شده، باشند. پیشرفت های تکنولوژی چاپ سه بعدی، افق جدیدی را در طراحی ایمپلنت های شخصی سازی شده باز نمود. اخیرا استفاده از پروتز سفارشی شخصی سازی شده از جنس تیتانیوم که به روش پرینت 3بعدی ساخته می شود رونق بیشتری گرفته است.

“نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است”

آسیب های فک و صورت ناحیه ای که به سبب ضربه بیرونی یا برداشتن تومور ایجاد شده اند، به روش های بازسازی احتیاج دارند که با پروتز های تعویض استخوانی بزرگ سروکار دارد. این عیوب مشکلی چالش برانگیز برای جراحان فک و صورت و پلاستیک ایجاد می کند زیرا ساخت یک ایمپلنت 3بعدی پیچیده که عملکرد و زیبایی صورت را حفظ نماید کار دشواری است.
این عیوب برای هر بیمار منحصر بفرد هستند و ایمپلنت های ساخته شده باید بر اساس نیروها و ابعاد استخوان حذف شده، باشند. پیشرفت های تکنولوژی چاپ 3بعدی، افق جدیدی را در طراحی ایمپلنت های شخصی سازی شده باز نمود. اخیرا پروتز شخصی سازی شده ای از تیتانیوم به روش پرینت 3بعدی ساخته شد و در صورت یک نوزاد قرار داده شد.
آسیب های فک و صورت ناحیه ای که به سبب ضربه بیرونی یا برداشتن تومور ایجاد شده اند، به روش های بازسازی احتیاج دارند که با پروتز های تعویض استخوانی بزرگ سروکار دارد. این عیوب مشکلی چالش برانگیز برای جراحان فک و صورت و پلاستیک ایجاد می کند زیرا ساخت یک ایمپلنت 3بعدی پیچیده که عملکرد و زیبایی صورت را حفظ نماید کار دشواری است.
این عیوب برای هر بیمار منحصر بفرد هستند و ایمپلنت های ساخته شده باید بر اساس نیروها و ابعاد استخوان حذف شده، باشند. پیشرفت های تکنولوژی چاپ 3بعدی، افق جدیدی را در طراحی ایمپلنت های شخصی سازی شده باز نمود. اخیرا پروتز شخصی سازی شده ای از تیتانیوم به روش پرینت 3بعدی ساخته شد و در صورت یک نوزاد قرار داده شد