تومور استخوانی فک – بخش دوم

از آن‌ جایی که دهان و فک از بافت‌های مختلفی مانند استخوان، عضله، غدد و غشا مخاطی تشکیل شده‌اند، نسبت به سایر اندام‌های بدن بیشتر مستعد پذبرش رشدهای غیرطبیعی می‌باشند. گرچه تومور استخوانی فک هر فردی را می‌تواند درگیر کند اما فاکتورهای اصلی ابتلا به آن، مصرف تنباکو و الکل شناسایی شده‌اند. عوامل دیگر می‌تواند شامل بهداشت ضعیف دندان و تغذیه ناکافی شود.

آملوبلاستوما – شایع‌ترین تومور اپیتلیال ادنتوژنیک – معمولاً در ناحیه خلفی فک پایین شکل می‌گیرد. این تومور به آهستگی پخش می‌شود و به ندرت متاستاس می‌دهد. درمان آن برش وسیع ناحیه‌ی درگیر به کمک جراحی و بازسازی به روش مناسب می‌باشد.

ادنتوما – شایع‌ترین تومور ادنتوژنیک – بر بافت‌های دندانی اثر می‌گذارد و معمولاً در فک پایین افراد جوان دیده می‌شود. در اغلب موارد این دسته از تومورها نیز طی عمل جراحی برداشته می‌شوند.

پس از برداشت تومور انتخاب روش بازسازی مناسب، با توجه به سوابق بیمار، وسعت ناحیه برداشت شده و نهایتاً تشخیص پزشک معالج اهمیت پیدا می‌کند. جهت بازسازی می‌توان از پلیت‌های رایج، مش‌، پیوند استخوانی و پروتز استفاده کرد. مسائلی مانند شکل دادن پلیت و ایجاد تنش درآن که احتمال شکستگی پلیت را افزایش می‌دهد و نیز عوارض احتمالی برداشت پیوند استخوان از بیمار می‌بایست درنظر گرفته شود.

“نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است”