جراحی بازسازی به کمک مش تیتانیوم – چهارم

بازسازی دقیق جزئیات صورت به‌خصوص از لحاظ رعایت حدفاصل‌ها، برجستگی‌ها و حجم اربیت، با استفاده از پیوند استخوانی بسیار دشوار است. در مورد کیس‌های بازسازی مندیبل، شبیه سازی منطقه U شکل فک توسط استخوان صافی مانند فیبولا بسیار دشوار است. در این مطالعه، اجرای جراحی ماکزیلاری و مندیبولاری توسط مش تیتانیومی پرینت شده به طور شخصی و با استفاده از سیستم کمکی کامپیوتری در هر دو بیمار به طور کامل موفقیت آمیز بود. جراحی بازسازی فک و صورت با این روش مزایایی از جمله: بهینه سازی عمل جراحی توسط اجرای آن در محیط مجازی، کاهش زمان جراحی و اجرای دقیق عمل جراحی در طول جراحی حقیقی را دارا می‌باشد.

در این تحقیق از مدل سه بعدی به چندیدن منظور استفاده شده است. با این مدل برنامه ریزی جراحی به درستی انجام می‌گیرد چراکه ویژگی های آناتومیکی بافت آسیب دیده را به خوبی مشخص می‌کند و بدین ترتیب به جراح کمک می‌کند که موقعیت آناتومیکال مناسب را بررسی کرده و یک نتیجه قابل پیش بینی را بدست آورد. بعلاوه، مش تیتانیومی شخصی سازی شده به منظور بازسازی سمت آسیب دیده که توسط یک تصویر آینه ای نسبت به سمت دیگر طراحی شده است به کار می‌رود

“نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است”