کیج متخلخل ستون فقرات – بخش چهارم

در این تحقیق کیج متخلخل ستون فقرات ساخته شده از تیتانیوم به روش ساخت افزودنی تولید شده و خواص مکانیکی و توپوگرافی سطح آن‌ها بررسی شده است. همچنین قابلیت‌ این کیج‌ها در فیوژن ستون فقرات و ایجاد اتصال بین کیج و مهره به وسیله آزمایش روی مهره گردنی گوسفند و در مقایسه با کیج‌های مرسوم از جنس PEEK مورد مطالعه قرار گرفته است.

جراحی دیسکتومی و جایگذاری کیج در مکان دو دیسک پیاپی (بین مهره‌های C4-C3 و مهره‌های C4-C5) بر روی ۱۸ گوسفند بالغ (۱ تا ۲ ساله و وزن بین ۳۵ تا ۵۰ کیلوگرم)  انجام شده است. هر حیوان با دو نوع کیج مختلف مورد آزمایش قرار گرفته است تا تاثیر تفاوت حیوانات برای مقایسه دو کیج از بین برود. کیج اول به عنوان نمونه آزمایشی از نوع کیج تیتانیومی متخلخل بدون استفاده از پیوند‌ استخوانی و کیج دوم به عنوان نمونه کنترلی کیج‌ PEEK پر شده با استخوان اسفنجی است.

کیج‌های تیتانیومی متخلخل درصد تخلخل 68 درصد با اندازه حفره‌های  700 میکرومتر و با اتصال و یکپارچگی کامل ساختاری متخلخل داشتند که این موارد از طریق عکس برداری micro-CT نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. به وسیله تصاویر SEM سطح بسیار زبرتری در کیج‌های تیتانیومی در مقایسه با کیج‌های PEEK مشاهده شد که این مساله در اثر مذاب شدن جزئی و ناتمام پودر‌‌های فلز در ساختار متخلخل کیج تیتانیومی است. کیج‌های تیتانیوم طبق آزمایش آنالیز سطح در مقایسه با کیج‌های PEEK چندین مرتبه زبرتر هستند. به علاوه کیج‌های تیتانیومی به نسبت کیج‌های PEEK به دلیل ساختار متخلخلشان مدول الاستیسیته و استحکام فشاری کمتری دارند.

 

“نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است”