پروتز ساب‌پریوستئال

پروتز‌های سفارشی پرینت سه‌بعدی شده ساب‌پریوستئال تیتانیومی برای بازساری آتروفی مندیبل خلفی در بیماران مسن – قسمت سوم

در فاصله زمانی بین ژانویه ۲۰۱۷ تا ژانویه ۲۰۱۸ تعدادی بیمار بالای ۶۵ سال که دچار بی‌دندانی موضعی در قسمت خلفی مندیبل شده و حداقل دو دندان رو از دست داده بودند و تمایلی به استفاده از روش‌های احیای استخوانی نداشتند برای این مطالعه انتخاب شدند. این بیماران توسط پروتز‌های سابپریوستیل شخصی‌سازی شده که بر اساس تصاویر CBCT طراحی و از جنس تیتانیوم به روش ساخت افزایشی یا پرینت سه‌بعدی ساخته شده ‌بودند تحت درمان قرار گرفتند. نتایج مورد ارزیابی عبارتند از ثبات و قرارگیری منساب پروتز‌ها در محل مورد نظر، مدت زمان جراحی و مداخله، عمر پروتز و عوارض کوتاه و بلند‌مدت. همه بیماران به مدت یک سال پس از جراحی فالو شدند.

     

طراحی پروتز

اطلاعات دایکام به دست آمده از تصاویر CBCT استخراج شده و از طریق نرم‌افزار‌های تخصصی مهندسی پزشکی، آناتومی استخوان باقی‌مانده بیمار به صورت سه‌بعدی باز‌سازی شد.  فایل نهایی در قالب فرمت STL ذخیره گردید. در این مرحله با دقت و در نظر گرفتن موارد مختلف ( از جمله محل عصب الوئول تحتانی) محل قرارگیری سازه پروتز بر روی استخوان و شرایط استخوان کورتیکال ارزیابی شد و بهترین محل قرارگیری پیچ‌های فیکسیشن پروتز انتخاب شد.

فایل stl مدل نهایی به نرم افزار دیگری منتقل شد تا برای اصلاح لبه‌ها و کنترل کیفی نهایی و  تنظیمات نهایی آماده شود. در انتها فایل نهایی آماده تولید شد.

جراحی

پس از آماده‌سازی محل قرارگیری پروتز سابپریوستیل، از بسته‌بندی استریل خارج شده و بر روی محل مورد نظر قرار گرفت تا میزان تطابق آن ارزیابی شده و سپس از به کمک مینی‌پیچ‌های استئوسینتتیک فیکس شود. سپس بخیه زده شده و از طریق برش جداسازی پریوست شرایط برای ترمیم ضخم فراهم شد.

در پست بعدی نتایج این تحقیق، جمع‌بندی و محدودیت‌های موجود در این مطالعه عنوان خواهد شد.