مقالات فک‌وصورت


پروتز مندیبل

پروتز شخصی‌سازی شده سه‌بعدی جهت بازسازی مندیبل – قسمت اول

17111بازسازی ساختار استخوان‌های فک، صورت و جمجمه حتی برای جراحا…
پروتز ساب‌پریوستئال
پروتز ساب‌پریوستئال
پروتز ساب‌پریوستئال

پروتز‌های سفارشی پرینت سه‌بعدی شده ساب‌پریوستئال تیتانیومی برای بازساری آتروفی مندیبل خلفی در بیماران مسن – قسمت دوم

در بخش قبل تاریخچه پروتزهای ساب‌پریوستئال و دشواری ساخت و استفاده از این پروتز…
پروتز ساب‌پریوستئال

پروتز‌های سفارشی پرینت سه‌بعدی شده سابپریوستئال تیتانیومی برای بازساری آتروفی مندیبل خلفی در بیماران مسن – قسمت اول

/
تاریخچه پروتز‌های سابپریو استئال پروتز‌های سابپریوستئال اولین بار در اواسط قرن گذش…
پروتز کاسه چشم
پروتز کاسه چشم
پروتز زاویه فک