مقالات ستون‌فقرات


پرینت سه بعدی در جراحی ستون فقرات – بخش دوم

در حالی که مهمترین مزیت استفاده از پروتز‌های سفارشی قابلیت است…

پرینت سه بعدی در جراحی ستون فقرات – بخش اول

یکی از جذاب‌ترین کاربردهای پرینت سه بعدی در جراحی ستون فقرات …

کیج متخلخل ستون فقرات – بخش چهارم

در این تحقیق کیج متخلخل ستون فقرات ساخته شده از تیتانیوم به رو…

کیج متخلخل ستون فقرات – بخش سوم

محدودیت استفاده از کیج‌های تیتانیومی مدول الاستیسیته بسیار بیشتر آنها…

کیج تیتانیومی ستون فقرات – بخش دوم

استفاده از کیج‌های بین مهره‌ای از جمله کیج تیتانیومی ستون فقرات …

کیج‌ تیتانیومی ستون فقرات – بخش اول

کیج‌های بین مهره‌ای ستون فقرات ساخته شده از پلی‌اتر ‌اتر کتون (PEEK) …