مقالات فک‌وصورت


پروتزهای شخصی‌سازی شده در جراحی فک و صورت

این مطالعه در دپارتمان جراحی دهان فک و صورت بیمارستان و کالج …

پروتز شخصی‌سازی‌ شده در جراحی فک و صورت

در مقایسه با روش‌های مرسوم پروتز شخصی‌سازی‌ شده فواید متعددی…

پروتز سفارشی تیتانیومی در رزکشن تومور فک

عالی‌ترین هدف پس از هرگونه قطع عضو آسیب دیده بدن، از جمله رزکشن…

پروتز اختصاصی در جراحی فک و صورت

بر اساس مفهوم دقت بالا، سادگی تولید، و قابلیت وفق‌پذیری مناسب، نمو…

پروتز مفصل گیجگاهی – بخش چهارم

یک پروتز مفصل گیجگاهی شخصی‌سازی‌شده، مطابق با آناتومی فک بیمار طراحی ش…

پروتز مفصل گیجگاهی – بخش سوم

هدف از مطالعه این پرونده طراحی و ارزیابی کارامدی یک پروتز مفصل گیجگاهی پر…

پروتز مفصل فک – بخش دوم

پروتز مفصل گیجگاهی، مفصلیست که از یک کوندیل فک پائین (Mandibu…

پروتز مفصل فک – بخش اول

این مطالعه نشان‌دهنده کارایی پروتز شخصی‌‌سازی‌شده‌ای است، که کامل…