سایر مقالات


ایمپلنت مخصوص هر بیمار

ایمپلنت مخصوص هر بیمار استفاده­‌های اخیر از روش ساخت افزودنی یا به …

خواص مکانیکی ایمپلنت

خواص مکانیکی ایمپلنت و انطباق آن با استخوان با روش های پرینت سه …

CAD/CAM در طراحی پروتز

CAD/CAM در طراحی پروتز سیستم­‌های CAD/CAM  (Computer Aided Designi…

ساخت پروتزهای شخصی‌سازی‌شده

ساخت پروتزهای شخصی‌سازی‌شده به کمک سی‌تی اسکن بیمار بــنش مدیکال …

ساخت افزایشی در پزشکی

نقش تکنولوژی ساخت افزایشی در ساخت پروتزها و ابزارهای پزشکی ت…

ایمپلنت سفارشی

ایمپلنت شخصی سازی شده و طراحی کامپیوتری به کمک روش پرینت سه بعدی می‌توان تجهی…

پرینت سه بعدی در پزشکی

هنگامی که بحث روی تعویض مفصل شانه است، استفاده از ایمپلنت شخ…

ساخت ایمپلنت­ های شخصی­ سازی­ شده

تکنولوژی ساخت مستقیم ایمپلنت­ های شخصی­ سازی­ شده ورود تکنولو…