Ürünler

Özelleştirilmiş protezler

Her hasta için özel olarak yapılmış (Custom-made)

Konjenital kemik hasarı, travma veya kemik tümörü sonrası rejenerasyon tedavisinde,

Anatomik modeller

Daha iyi tanı ve tedavide yardımcı

Citi hasta tarama bilgileri yapılmış