Kafatası protezleri

Kafatası Protezleri

Cranial Patient Specific Implants

Kafatasının restorasyon cerrahisinde (Cara) kafatasının deformitesi veya yaralanması gibi durumlarda veya cara Nick Twomey’den sonra (Kraniektomi), beynin basıncını düşürmek amacıyla, vb. yapılır., protez-beyin koruyucu olarak kafatası, vb. kayıp kemik yerine göz önünde bulundurun. Bu durumda, uzun süreli mukavemette, kalıcı olarak kullanılabilmesi için yeterli olan malzemenin kullanılması tavsiye edilir.


Kraniyotomi biyopsisi


Protez kişisel unsurların kullanımı ile. Orijinal kafatası kurtarılabilir şekli yapısal dengede Titanyum Alaşımı istihdam edilmiştir. protez, çok hafif, gücü gerekli iken vardır, kasaba korumaya devam.