Anatomik modeller

Anatomik modeler

Hastaların sorunlarının daha iyi teşhisi ve sonuç olarak daha iyi bir terapötik yöntem seçilmesi için, tıbbi bilgiler, BT tarama bilgilerine dayanarak hazırlanan anatomik modelleri önermektedir. Anatomik modeller cerrahın ameliyat için daha iyi hazırlanmasına yardımcı olur.

– Hastanın probleminin daha iyi teşhisi
– Doğru tedavi yönteminin seçilmesi
– Ameliyattan önce plakaları ve kafesleri daha doğru bir şekilde oluşturmaya yardımcı olun
– Cerrahın daha iyi hazırlanmasına yardımcı olun
– Protez ile kontrolü uygun kemik hasarı

Anatomik modeller ve daha fazla bilgi sipariş için bize ulaşın