پروتزهای شخصی‌سازی‌شده

ساخته شده به صورت انحصاری برای هر بیمار (Custom-made)

در درمان آسیب‌های استخوانی مادرزادی، ضربه، و یا بازسازی پس از برداشت تومور استخوانی

مدل‌های آناتومیک

کمکی در تشخیص و درمان بهتر

ساخته شده از اطلاعات سی‌تی اسکن بیمار