شبكة جراحية

شبكة جراحية

Guided Bone Regeneration Mesh


بی‌دندانی موضعی یا کامل به مرور زمان منجر به تحلیل استخوان‌ها می‌شود. در صورت پیشرفت تحلیل استخوانی، پس از مدتی امکان استفاده از ایمپلنت‌های دندانی امکان پذیر نخواهد بود. در این شرایط برای بازیابی دندان‌ها دو روش احیاء استخوان و استفاده از پروتز‌های ساب‌پریوستئال بنا به تشخیص پزشک و شرایط بیمار مکورد استفاده قرار میگیرد.

استفاده از روش‌های سنتی برای استخوان‌سازی و آگمنت استخوان تحلیل رفته به ویژه در آتروفی‌های شدید و وسیع، نتیجه درمانی مناسبی از نظر کیفیت بازسازی و میزان آگمنت ایجاد نمیکرد.

به وسیله مش‌های شخصی‌سازی‌شده تیتانیومی بنش مدیکال احیاء هدایت شده استخوان‌ها با کیفیت و حجم مناسب و به صورت سه بعدی امکان پذیر خواهد شد.

◀ داربستی برای تسهیل و تسریع احیاء استخوان‌ها

◀ استحکام کافی برای محافظت از پودر استخوانی

◀ آگمنت سه‌بعدی استخوان با حجم و هندسه مورد نیاز

◀ برش و خارج‌سازی آسان پس از تکمیل رشد استخوانی


برای مشاهده تصاویر مربوط به نمونه جراحی مش آتروفی کلیک کنید
(حاوی تصاویر جراحی)


 در این روش از پروتزی موقتی مطابق تصاویر به عنوان محافظی برای بازسازی هدایت شده استخوان یا Guided Bone Regeneration استفاده می‌شود.
این پروتز‌ به صورت موقت و به عنوان داربستی برای رشد گرفت و پودر استخوانی استفاده می‌شود و پس از بازیابی کامل و افزایش تراکم بافت استخوانی، از دهان خارج شده و شرایط را برای ایمپلنت‌گذاری فراهم می‌کند.