پروتزهای شخصی‌سازی‌شده

ساخته شده به صورت انحصاری برای هر بیمار (Custom-made)

در درمان آسیب‌های استخوانی مادرزادی، ضربه، و یا بازسازی پس از برداشت تومور استخوانی

کیج های کمری ستون فقرات

سازه‌ای مستحکم و قابل اطمینان

داربستـی ایده‌آل استئوسنتز، رشد استـخوان و سرعـت فیوژن مهره‌ها را تسریع می‌بخشد

سیستم ثابت‌ساز ستون فقرات

اصلاح ناهنجاری‌ها، ثابت‌سازی ستون فقرات

تقویت همجوشی مهره‌ها