پروتز فک

بازسازی فک پایین به دنبال آسیب دیدن آن، که می‌تواند ناشی از ضربه (تروما – Trauma) یا برداشتن تومور خوش‌خیم و یا بدخیم باشد، مطرح می‌شود. عدم بازسازی می‌تواند منجر به مشکلانی در جویدن، تنفس و زیبایی صورت شود.

هدف از بازسازی به دست آوردن عملکرد و زیبایی اولیه است.

مشاهده نمونه جراحی بازسازی فک پایین

روش‌هایی مانند استفاده از پیوند استخوانی و یا پلیت (Plate) از گذشته در جراحی بازسازی فک پایین رایج بوده‌است که همواره با مشکلاتی مانند درد در ناحیه برداشت استخوان پیوندی، شکستن پلیت با گذشت زمان، که منجر به جراحی مجدد می‌شود، و نتیجه نامطلوب زیبایی و به دنبال آن نارضایتی بیمار همراه است.

با پیشرفت تکنولوژی روش‌های ساخت و مواد، استفاده از پروتزهای شخصی‌سازی‌شده به امری رایج در جراحی بازسازی فک پایین تبدیل شده‌است. در این روش پروتز بر اساس آناتومی بیمار طراحی و ساخته می‌شود.