پروتز جمجمه

در جراحی ترمیم جمجمه (کرانیوپلاستی – Cranioplasty) که در مواردی مانند بدشکلی و یا آسیب جمجمه و یا پس از کرانیکتومی (Craniectomy) با هدف کاهش فشار مغز، انجام می‌شود، پروتز جمجمه به عنوان محافظی از مغز، جای استخوان از دست رفته را می‌گیرد. در این حالت استفاده از ماده‌ای که در طولانی مدت استحکام کافی را داشته باشد و بتواند به صورت دائم مورد استفاده قرار گیرد، توصیه می‌شود.

مشاهده نمونه جراحی جمجمه

با استفاده از پروتز شخصی‌سازی‌شده، شکل اصلی جمجمه قابل بازیابی بوده و به کارگیری آلیاژ تیتانیوم در ساختاری متخلخل، پروتز را بسیار سبک کرده در حالی که استحکام مورد نیاز همچنان حفظ شده‌است.