سایر مقالات


تولید پروتز سفارشی متناسب با آناتومی بیمار

تولید پروتز متناسب با آناتومی بیمار علاوه بر امکان تولید پروتز سفارشی یا هند…

ساختارهای متخلخل در سطح ایمپلنت شخصی سازی شده

ایجاد ساختارهای متخلخل در سطح ایمپلنت شخصی سازی شده، محیطی را ایجاد م…

کاربرد پروتز شخصی سازی شده

پروتز شخصی سازی شده بیشترین کاربرد پروتزهای شخصی سازی شده در جر…

اولین گام در طراحی و ساخت پروتزهای شخصی‌سازی شده چیست؟

اولین گام در طراحی و ساخت پروتزهای شخصی‌سازی شده، انجام CT Sca…

آشنایی با پروتز و ایمپلنت شخصی سازی شده

آشنایی با پروتز و ایمپلنت شخصی سازی شده وقتی از ایمپلنت شخصی سا…

استفاده از پروتز تیتانیومی برای قفسه سینه

یک ایمپلنت شخصی سازی شده (Patient Specific Implant) تیتانیومی …

ایمپلنت شخصی‌سازی‌شده

Patient Specific Implants پروتزهای شخصی‌سازی‌شده، به آن دسته از ایمپلنت و…