سایر مقالات


ایمپلنت سفارشی در ارتوپدی

قطعاً بسیاری از پزشکان از مشخص بودن نتیجه جراحی به خصوص جراحی ار…

ایمپلنت های تیتانیومی ساخته شده با پرینتر سه بعدی

ایمپلنت های تیتانیومی ساخته با پرینتر سه بعدی مواد محدودی برای ساخت …

کاربردهای ایمپلنت‌های شخصی‌سازی‌شده

کاربردهای ایمپلنت های شخصی سازی شده ایمپلنت‌های شخصی‌سازی‌شده متخلخل ساخته شده به کمک فنا…

مزایای ایمپلنت شخصی سازی شده

تطابق کامل هندسه پروتز شخصی سازی شده با آناتومی بیمار بهترین پاسخ …

پلاک شخصی سازی شده تیتانیومی

هندسه و شکل ایمپلنت، پروتز و پلاک شخصی سازی شده در تصمیم گیر…

پرینت سه بعدی در پزشکی

کاربرد پرینت سه بعدی در پزشکی پرینت سه بعدی در پزشکی پزشکان را ق…

پروتز سفارشی (شخصی سازی شده) تیتانیومی

پروتز سفارشی (شخصی سازی شدهُ) تیتانیوم آسیب های فک و صورت ناحیه ای که به سبب ض…

طراحی پروتزهای ارتوپدی

جهت طراحی پروتز ارتوپدی با دقت بالا برای بیماران مشخص، بُنَش است…